CZ   |  EN   |  DE  
Přihlásit
Hudba jako pohyb  »  Zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů

§ 1. Úvodní ustanovení

Provozovatel webu hudba-jako-pohyb (dále jen „provozovatel“ nebo „nás/my“) respektuje soukromí těch osob, které používají („Vy“) produkty, služby a webové stránky (společně „služby“). Tyto zásady ochrany osobních údajů („Zásady ochrany osobních údajů“ - GDPR) popisují, jaké osobní údaje/data („osobní informace“) a neosobní údaje shromažďujeme a jak tyto informace používáme.

„Osobní údaje“ se týkají informací, které umožňují jednotlivým uživatelům, jako jste Vy, být konkrétně identifikováni jako jednotlivé osoby. Můžeme také shromažďovat „neosobní údaje“, což znamená, že je nelze použít ke konkrétní identifikaci žádných osob. Neosobní informace mohou být také výsledkem odstranění osobně identifikovatelných částí z informací. Shromažďujeme a používáme oba typy informací a kombinace obou typů.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů se vztahují na vaše používání služeb a před použitím služeb byste si měli přečíst tento dokument. Pokud s těmito Zásadami ochrany osobních údajů nesouhlasíte, nepoužívejte prosím naše služby. Provozovatel nenese odpovědnost za jednání třetích stran (včetně lidí, společností nebo služeb), obsah webových stránek třetích stran, používání informací, které jste poskytli takovým třetím stranám, ani za žádné produkty či služby, které mohou nabízet.

Máte-li jakékoli dotazy týkající se těchto Zásad ochrany osobních údajů, kontaktujte nás na adrese info@hudba-jako-pohyb.cz.

Provozovatel nebude vědomě shromažďovat osobní údaje od nikoho mladšího 15 let. Pokud je vám méně než 15 let, nepokoušejte se o přístup k našim Službám ani je nepoužívejte (pokud není v příslušné službě výslovně uvedeno jinak) ani nám neposílejte o sobě žádné informace. Pokud jste nezletilí, požádejte před použitím našich služeb o souhlas rodičů.

Pokud jste rodič nebo zákonný zástupce a poskytujete souhlas svému dítěti k používání služeb, souhlasíte s těmito Zásadami ochrany osobních údajů s ohledem na jejich používání. Pokud je Vám méně než 15 let, máte zakázáno poskytovat jakékoliv osobní informace bez schválení rodičů nebo zákonného zástupce.

Provozovatel si vyhrazuje právo tyto Zásady ochrany osobních údajů upravovat, proto je prosím často kontrolujte. Pokud provedeme významné změny těchto Zásad ochrany osobních údajů, uveřejníme oznámení na našich webových stránkách spolu s aktualizovanými Zásadami ochrany osobních údajů. Vaše další používání našich služeb bude znamenat Váš souhlas se změnami těchto Zásad ochrany osobních údajů.

§ 2. Jaké informace sbíráme

Provozovatel bude shromažďovat pouze takové osobní údaje, které jsou relevantní pro účely popsané v těchto Zásadách ochrany osobních údajů. Můžeme od vás vyžadovat a shromažďovat osobní údaje v určitých oblastech našich služeb, zatímco některé funkce služeb nevyžadují žádné osobní údaje.

V závislosti na informacích a/nebo službách, které požadujete, můžete být požádáni, abyste poskytli e-mailovou adresu, uživatelské jméno a telefonní kontakt. Jakmile poskytnete své osobní údaje, nebudete pro nás anonymní.

Budeme sbírat informace, které jsou technicky shromažďovány, když používáte naše služby. Kromě informací, které vědomě poskytnete, může provozovatel automaticky shromažďovat informace typu názvy domén a IP adres svých návštěvníků. Provozovatel může také sledovat, archivovat, používat, zveřejňovat a přenášet neosobní informace týkající se vašeho používání webových stránek, jak je zde uvedeno, včetně informací o úrovni používání a konkrétních používaných funkcích. Tato data se používají k vylepšení našich služeb a efektivnějšímu fungování a správě služeb.

§ 3. Jak používáme informace, které sbíráme

Osobní údaje mohou být zpracovávány pro účely vytváření účtů u našich služeb, používání, udržování, přizpůsobení a vývoje služeb, kontaktování uživatelů, poskytování služeb, zasílání zákaznických informací uživatelům, umožnění komunikace ve službách a vytváření zpráv.

Můžeme využívat třetí strany ke shromažďování a zpracování osobních údajů naším jménem a v takových případech budou tyto strany instruovány, aby dodržovaly naše zásady ochrany osobních údajů a používaly osobní údaje pouze pro účely, pro které jsme třetí stranu zaměstnávali. Provozovatel nenese odpovědnost za jednání a opomenutí těchto třetích stran, s výjimkou případů stanovených závazným zákonem.

Můžeme sdílet neosobní informace (jako jsou anonymní údaje o používání uživatele, odkazující / výstupní stránky a adresy URL, zobrazení aktiv, počet kliknutí atd.) se zainteresovanými třetími stranami, abychom mohli porozumět vzorům používání určitých obsahů, služeb a/nebo funkčnosti služeb. Provozovatel nebo třetí strany mohou pro tento účel shromažďovat a používat data, mimo jiné včetně  ​​IP adresy (včetně dat pro účely určení vaší přibližné geografické polohy),  softwaru, aplikací, hardwaru a informace o online použití. Výše uvedené údaje mohou být použity a zveřejněny v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů.

Uznáváte a souhlasíte s tím, že společnosti třetích stran využívané provozovatelem mohou kombinovat anonymní údaje získané od nás s dalšími informacemi, které nezávisle shromáždily od Vás nebo jiných služeb nebo produktů souvisejících s Vašimi aktivitami. Tyto společnosti shromažďují a používají informace podle svých vlastních zásad ochrany osobních údajů. Tyto technologie jsou integrovány do služeb; pokud s tím nesouhlasíte, nepoužívejte služby ani k nim nepřistupujte.

§ 4. Poskytování a předání osobních údajů

Osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme na základě Vašeho povolení a/nebo zapojení do našich služeb a Vaše osobní údaje neprodáme třetím stranám. Provozovatel nezveřejní vaše uložené osobní údaje třetím stranám za účelem marketingu, průzkumu trhu, průzkumů veřejného mínění nebo veřejných rejstříků bez Vašeho souhlasu. Provozovatel nenese odpovědnost za jakékoli zpracování osobních údajů třetími stranami.

Můžeme využít externí poskytovatele služeb k poskytování technických řešení nebo služeb pro zpracování uložených informací a přístupu k uloženým informacím pomocí technického rozhraní a sdílet Vaše osobní údaje s poskytovateli služeb třetích stran v rozsahu, který je přiměřeně nezbytný k provádění, zlepšování nebo údržbě služby. Provozovatel může využívat poskytovatele služeb třetích stran, jako jsou poskytovatelé e-mailových služeb, zpracovatelé kreditních karet, analyzátory informací a poskytovatelé business intelligence.

Osobní údaje mohou být příležitostně zveřejněny v souladu s platnou legislativou a těmito Zásadami ochrany osobních údajů. Za výjimečných okolností mohou být osobní údaje zpřístupněny třetím stranám, pokud to vyžaduje jakýkoli platný zákon, nařízení nebo nařízení příslušných orgánů nebo za účelem vymáhání Obchodních podmínek a vyšetřování možného používání služeb porušujících autorská práva stejně jako pro zaručení bezpečnosti služeb.

Vaše osobní údaje můžeme uchovávat v souladu se závaznou legislativou a těmito Zásadami ochrany osobních údajů a Vy nám k tomu dáváte svůj souhlas. Kromě toho v případě reorganizace, bankrotu nebo jiné podobné události týkající se provozovatele mohou být informace o našich zákaznících převedeny nebo sdíleny s naším nástupcem nebo zmocněncem.

§ 5. Uchovávání dat

Osobní údaje shromážděné podle těchto Zásad ochrany osobních údajů uchováváme po dobu nezbytnou ke splnění účelů uvedených v těchto Zásadách ochrany osobních údajů, pokud zákon nevyžaduje nebo nepovoluje delší dobu uchovávání. Poté, pokud shromážděné osobní údaje již nejsou potřeba pro účely uvedené v těchto Zásadách ochrany osobních údajů, v přiměřené lhůtě vymažeme všechny výše uvedené údaje, které máme k dispozici, nebo je učiníme anonymními, takže je nebude možné použít pro konkrétní identifikaci jakékoliv osoby.

§ 6. Smluvní podmínky třetích stran

Služby mohou obsahovat odkazy na webové stránky nebo zdroje třetích stran. Provozovatel nepřebírá žádnou odpovědnost za jakékoli webové stránky nebo zdroje a/nebo obsah těchto webových stránek nebo zdrojů třetích stran.

Pro přístup k našim službám a jejich používání můžete používat webové stránky nebo zdroje třetích stran. Vezměte prosím na vědomí, že používání jakýchkoli webových stránek nebo zdrojů třetích stran může podléhat příslušným smluvním podmínkám a zásadám ochrany osobních údajů třetích stran, které se vztahují na používání takových webových stránek nebo zdrojů třetích stran.

Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují pouze na naše služby a informace, které shromažďujeme. Uznáváte a souhlasíte s tím, že provozovatel nenese odpovědnost za ochranu a soukromí jakýchkoli informací, které poskytnete při návštěvě takových stránek nebo jakýchkoli takových smluvních podmínek třetích stran a jejich použití vašich osobních údajů.

Nástroje třetích stran používané k boji proti spamu a zneužívání: Například používáme ReCaptcha, abychom zjistili, zda jste osoba nebo počítač. Když používáte ReCaptcha, Vaše osobní údaje podléhají Zásadám ochrany osobních údajů a Smluvním podmínkám společnosti Google.

§ 7. Bezpečnost a integrita dat

Provozovatel se řídí obecně uznávanými průmyslovými standardy a zachovává přiměřená ochranná opatření ve snaze zajistit bezpečnost, integritu a soukromí informací, které vlastníme. Registr bude veden na serverech externích poskytovatelů služeb s příslušnými bezpečnostními opatřeními, jako je ochrana heslem, udělující přístup k uloženým informacím pouze osobám pracujícím u provozovatele nebo partnerům provozovatele.

Přestože se v dobré víře snažíme ukládat informace shromážděné o službách v zabezpečeném provozním prostředí, které není dostupné veřejnosti, nemůžeme zaručit absolutní bezpečnost těchto informací během jejich přenosu nebo jejich uložení v našich systémech. Provozovatel zveřejní oznámení na webových stránkách v případě porušení materiálního zabezpečení, které ohrožuje Vaše soukromí nebo osobní údaje. Provozovatel může také dočasně vypnout službu za účelem ochrany osobních údajů.

§ 8. Cookies a sledování

Služby mohou používat „cookies“ a další technologie, jako jsou pixelové značky, lokálně sdílené objekty, jasné GIFy a webové majáky. Soubory cookie pomáhají analyzovat data o návštěvnosti webových stránek a zlepšovat naše webové stránky, abychom je přizpůsobili potřebám zákazníků. Tyto technologie nezahrnují osobní údaje a používají se k vaší rychlé identifikaci, zapamatování vašich nastavení, počítání uživatelů, kteří navštívili určité stránky. Provozovatel zachází s informacemi shromážděnými soubory cookie a podobnými technologiemi jako s anonymními údaji. Soubory cookie můžete přijmout nebo odmítnout. Většina webových prohlížečů automaticky přijímá soubory cookie, ale obvykle můžete upravit nastavení prohlížeče tak, aby soubory cookie odmítal, pokud chcete. To vám může bránit v plném využití některých Služeb.

§ 9. Informace o zpracování osobních údajů

Uživatelé mají právo nahlížet do jakýchkoli informací o něm shromážděných a uložených v registru. Chcete-li využít výše uvedené právo ke kontrole uložených informací, měli byste provozovateli zaslat podepsanou žádost pomocí níže uvedených kontaktních údajů. Z vlastní iniciativy nebo na vaši žádost doplníme, opravíme nebo vymažeme neúplné, nepřesné nebo neaktuální osobní údaje.

Provozovatel vám může zasílat nepropagační zákaznické informace, jako jsou e-maily o Vašem účtu, poskytování služby nebo probíhajícím obchodním vztahu s provozovatelem.

§ 10. Další informace

Máte-li jakékoli dotazy týkající se těchto Zásad ochrany osobních údajů, kontaktujte nás na adrese

 

Karel Odehnal, Dvorská 1497/20, 67801 Blansko, Česká republika

info@hudba-jako-pohyb.cz