CZ   |  EN   |  DE  
Přihlásit
Hudba jako pohyb  »  Pro učitele  »  4. Sopránová flétna c´- e´´

4. Sopránová flétna c´- e´´

Skladby ve 4. kapitole obsahují několik nových tónů. Nejprve je to tón e´´ , u nějž se procvičuje technika levého palce. Následuje tón gis´ se specifickou technikou otáčení pravého zápěstí, potom dis´´/es´´. Kapitolu uzavírají skladby s použitím tónů dis´/es´ opět s procvičováním techniky otáčení pravého zápěstí.
Ukázka
Norton, Ch.: Microjazz 1. Riverboat
Vysvětlivky
(ABRSM 2/22) = ABRSM stupeň 2, 2022
(in D) atd. = skladba v transponované tónině
(+A) = skladba rozsahem vhodná pro altovou flétnu
(d´´- e´´) atd. = nový interval
MM60 = tempo 60
fl. = sopránová flétna
pno. = klavír
cemb. = cembalo
loutcemb. = cembalo s loutnovým registrem
kyt. = kytara

Noty k písním ze sborníku F. Sládka, koledám a transponovaným skladbám jsou přiloženy.

Hudební obsah zpřístupněn na základě licence OSA.
 
Literatura k nahrávkám
Bergmann, Walter: Erstes Spielbuch für Sopranblockflöte
  und Klavier, Bärenreiter 1980
Bonsor, Brian: Six Concert Pieces, Schott 1988 (6CP)
Bonsor, Brian: The Really Easy Recorder Book,
  Faber Music 1988 (RERB)
(BRA 1) Baroque Recorder Anthology 1, Schott 2009
(BRA 2) Baroque Recorder Anthology 2, Schott 2010
Bresgen, Cesar: Sonatine, Schott 1954
Ertl, Barbara: Vorhang auf!, Band 1 für Sopranblockflöte,
  Musikverlag Holzchuh 2011 (VA1S)
Flautoškola 2: Kvapil, Jan, Kvapilová, Eva, WinGra 2004
Klement, Miloslav: Základy hry na sopránovou zobcovou
  flétnu, Bärenreiter  1985 (ZHS)
Norton, Christopher: Microjazz, Boosey and Hawkes 1988
Praetorius, Michael: Tänze aus Terpsichore (1612),
  Amadeus 2003 (TaT)
(PYK) Pops You Know, Faber Music 1999
(RRA 1) Renaissance Recorder Anthology 1, Schott 2015
(RRA 2) Renaissance Recorder Anthology 2, Schott 2016
Searle, Leslie : For My Friends, Schott 2019
Sládek, Ferdinand: Náš Poklad, díl 1, Orbis 1951
Sládek, Ferdinand: Náš Poklad, díl 2, Supraphon 1989
Time Pieces for Descant/Soprano Recorder, Volume 1,
  ABRSM 2007 (TPVol.1S)
Vrba, Přemysl: Nejkrásnější české a moravské koledy, G+W
Winner Scores All Piano Accompaniment
  for Descant Recorder, Brass Wind 2012 (WSs)

Skladby v kapitole abecedně

(číslo v závorce = umístění v oddílu)

Bergmann, W.: 8. O Haupt voll Blut und Wunden (in h) (1.4.)
Bergmann, W.: 11. La Volta (1.1.)
Bergmann, W.: 12. Volkstümliche Melodie (1.2.)
Bergmann, W.: 13. Les Bouffons (1.1.)
Bergmann, W.: 14. Gavotte (2.1.)
Bergmann, W.: 15. Almande (2.1.)
Bergmann, W.: 16. Menuett (1.3.)
Bonsor, B. 6CP: 6. Polka Dots (3.)
Bonsor, B. RERB: 6. Herding Song (2.1.)
Bonsor, B. RERB: 7. Caribbean (1.2.)
BRA 1: 2. Hotteterre, J. Menuet (in G) (1.1.)
BRA 1: 4. Blow, J. Bourrée (in G) (2.2.)
BRA 1: 5. Purcell, H. March (in G) (2.1.)
BRA 1: 12. Händel, G. F. Menuet (1.3.)
BRA 1: 27. Hook, J. Menuet & Trio (2.3.)
BRA 2: 9. Corelli, A. Sarabanda (4.3.)
Bresgen, C.: Sonatine 2. Langsam (2.4.)
Ertl, B. VA1S: 6. Trompeten-Menuett (2.1.)
Ertl, B. VA1S: 7. Branle Double (2.1.)
Ertl, B. VA1S: 9. Mandala (2.3.)
Ertl, B. VA1S: 12. Djingalla (1.3.)
Ertl, B. VA1S: 15. That's It (2.1.)
Flautoškola 2: 1.16. Růženka (2.1.)
Flautoškola 2: 2.20. Allemande (1.3.)
Klement, M. ZHS: 88. Německý tanec (4.1.)
Klement, M. ZHS: 89. Galliarda (4.4.)
Klement, M. ZHS: 90. Tanec (4.1.)
Klement, M. ZHS: 108. Polský tanec (1.1.)
Klement, M. ZHS: 109. Tanec s čapkami (1.1.)
Klement, M. ZHS: 110. Tanec (2.1.)
Norton, Ch. Microjazz: 1. Riverboat (1.2.)
Praetorius, M. TaT 2. Spagnoletta (5.2.)
PYK: Yellow Submarine (2.1.)
RRA 1: 1. Arbeau, Th. Pavane (4.4.)
RRA 1: 3. Anonymous Une Jeune Fillette (4.1.)
RRA 1: 4. Campion, Th. What if a Day or a Moneth or a Year
  (in e) (6.1.)
RRA 1: 7. Gastoldi, G. G. Questa Dolce Sirena (in a) (4.1.)
RRA 1: 7. Gastoldi, G. G. Questa Dolce Sirena (in e) (6.1.)
RRA 1: 8. Arbeau, Th. Les Bouffons (1.1.)
RRA 1: 9. Gervaise, C. Pavane (1.3.)
RRA 1: 9. Gervaise, C. Pavane (in E) (6.1.)
RRA 1: 11. Byrd, W. La Volta (2.1.)
RRA 1: 13. Anonymous Passa Mesure Gaillard (4.2.)
RRA 1: 16. d´Estrée, J. Allemande (2.1.)
RRA 1: 18. Galilei, V. Saltarello (1.1.)
RRA 1: 19. Praetorius, M. Bourree l (2.1.)
RRA 1: 21. Attaingnant, P. Pavane (5.4.)
RRA 2: 4. Susato, T. Ronde (4.1.)
RRA 2: 6. Anonymous La Traditora (4.4.)
RRA 2: 12. Verdelot, Ph. Quanto sia liet´ il giorno (5.4.)
RRA 2: 20. Henry VIII Pastime with Good Company (4.1.)
Searle, L.: 3. For My Friends (2.3.)
Searle, L.: 9. Town in the Sunshine (1.4.)
TPVol.1S: 1. Songs of Kokiriko (2.1.)
TPVol.1S: 2. Spanish Ladies (1.5.)
WSs: Gilkyson, T. The Bare Necessities (1.3.)
Lidové písně
Sládek, F.1: Adámku náš (1.4.)
Sládek, F.1: Ach, není tu, není (in G) (1.4.)
Sládek, F.1: Ančičko šafářovic (5.3.)
Sládek, F.1: Až já pojedu přes ten les (in e) (6.1.)
Sládek, F.1: Čekala jsem (6.5.)
Sládek, F.1: Holka modrooká (1.3.)
Sládek, F.1: Jetelíčku náš (2.2.)
Sládek, F.1: Kde domov můj (5.3.)
Sládek, F.1: Kdybych já se nebál (6.1.)
Sládek, F.1: Kdybys měla má panenko sto ovec (in G) (2.1.)
Sládek, F.1: Když tě vidím má panenko (6.1.)
Sládek, F.1: Když tě vidím má panenko (in D) (4.1.)
Sládek, F.1: Měsíček svítí (in A) (2.1.)
Sládek, F.1: To jsou dudy (1.4.)
Sládek, F.2: Ach, dybych já byla tú bílú holubičkú (5.2.)
Sládek, F.2: Ach, holka, holka (2.3.)
Sládek, F.2: Běžela ovečka (5.1.)
Sládek, F.2: Čie sú to kone (2.1.)
Sládek, F.2: Hej, Slované (6.2.)
Sládek, F.2: Jináč není v posvícení (2.3.)
Sládek, F.2: Kdybys byl, Jeníčku (in E) (5.1.)
Sládek, F.2: Když jsem já ty koně pásal (6.3.)
Sládek, F.2: Když jsem šel okolo vrat (4.)
Sládek, F.2: Kukulienka kuká (5.4.)
Sládek, F.2: Má zlatá Mařenko (in C) (3.)
Sládek, F.2: Na tom pražském mostě (5.5.)
Sládek, F.2: Láska, Bože, láska (4.1.)
Sládek, F.2: Počkej, povím (6.4.)
Sládek, F.2: Počkej, povím (in D) (4.4.)
Sládek, F.2: Strejček Nimra (4.1.)
Koledy
Vrba, P. Koledy: Aj dnes v Betlémě (2.1.)
Vrba, P. Koledy: Byla cesta, byla ušlapaná (4.3.)
Vrba, P. Koledy: Hajej, nynej, Ježíšku (2.1.)
Vrba, P. Koledy: Já malý přicházím (2.1.)
Vrba, P. Koledy: Nesem vám noviny (2.2.)
Vrba, P. Koledy: Půjdem spolu do Betléma (3.)
Vrba, P. Koledy: Štědrej večer nastal (2.3.)
 
Přípravná cvičení:
Prstová technika/Finger Technique/Fingertechnik
(e´´, gis´´/g♯´, dis´´/d♯´´, dis´/d♯´)
e´´.pdf
dokument .pdf, 29 kB
gis´/ g♯´.pdf
dokument .pdf, 32 kB
dis´´/ d♯´´.pdf
dokument .pdf, 33 kB
dis´/ d♯´.pdf
dokument .pdf, 33 kB
1. Skladby s tónem e´´, noty půlové a čtvrťové:
1. Bergmann, W.: 11. La Volta (+A)
(d´´- e´´)
Bergmann, W. 11. La Volta (orig. in G) MM96 cemb
Bergmann, W. 11. La Volta (orig. in G) MM104 cemb
Bergmann, W. 11. La Volta (orig. in G) MM104 fl+cemb
Bergmann, W. 11. La Volta (orig. in G) MM112 cemb
Bergmann, W. 11. La Volta (orig. in G) MM120 cemb
Bergmann, W. 11. La Volta (orig. in G) MM126 cemb
Bergmann, W. 11. La Volta (orig. in G) MM132 cemb
Bergmann, W. 11. La Volta (orig. in G) MM132 fl+cemb
Bergmann, W. 11. La Volta (orig. in G) MM138 cemb
Bergmann, W. 11. La Volta (orig. in G) MM144 cemb
Bergmann, W. 11. La Volta (orig. in G) MM152 cemb
Bergmann, W. 11. La Volta (orig. in G) MM160 cemb
1. Bergmann, W.: 13. Les Bouffons (+A)
Bergmann, W. 13. Les Bouffons MM60 cemb
Bergmann, W. 13. Les Bouffons MM60 fl+cemb
Bergmann, W. 13. Les Bouffons MM63 cemb
Bergmann, W. 13. Les Bouffons MM66 cemb
Bergmann, W. 13. Les Bouffons MM69 cemb
Bergmann, W. 13. Les Bouffons MM72 cemb
Bergmann, W. 13. Les Bouffons MM76 cemb
Bergmann, W. 13. Les Bouffons MM80 cemb
Bergmann, W. 13. Les Bouffons MM84 cemb
Bergmann, W. 13. Les Bouffons MM88 cemb
Bergmann, W. 13. Les Bouffons MM92 cemb
Bergmann, W. 13. Les Bouffons MM96 cemb
Bergmann, W. 13. Les Bouffons MM100 cemb
Bergmann, W. 13. Les Bouffons MM104 cemb
Bergmann, W. 13. Les Bouffons MM108 cemb
Bergmann, W. 13. Les Bouffons MM112 cemb
Bergmann, W. 13. Les Bouffons MM116 cemb
Bergmann, W. 13. Les Bouffons MM120 cemb
Bergmann, W. 13. Les Bouffons MM120 fl+cemb
1. BRA 1: 02. Hotteterre, J. Menuet (in G)
BRA 1 2. Menuet (transp. in G) - Soprano Recorder.pdf
dokument .pdf, 32 kB
BRA 1 2. Menuet (transp. in G) MM60 cemb
BRA 1 2. Menuet (transp. in G) MM60 fl+cemb
BRA 1 2. Menuet (transp. in G) MM63 cemb
BRA 1 2. Menuet (transp. in G) MM66 cemb
BRA 1 2. Menuet (transp. in G) MM69 cemb
BRA 1 2. Menuet (transp. in G) MM72 cemb
BRA 1 2. Menuet (transp. in G) MM76 cemb
BRA 1 2. Menuet (transp. in G) MM80 cemb
BRA 1 2. Menuet (transp. in G) MM84 cemb
BRA 1 2. Menuet (transp. in G) MM88 cemb
BRA 1 2. Menuet (transp. in G) MM92 cemb
BRA 1 2. Menuet (transp. in G) MM96 cemb
BRA 1 2. Menuet (transp. in G) MM100 cemb
BRA 1 2. Menuet (transp. in G) MM104 cemb
BRA 1 2. Menuet (transp. in G) MM108 cemb
BRA 1 2. Menuet (transp. in G) MM112 cemb
BRA 1 2. Menuet (transp. in G) MM116 cemb
BRA 1 2. Menuet (transp. in G) MM120 cemb
BRA 1 2. Menuet (transp. in G) MM126 cemb
BRA 1 2. Menuet (transp. in G) MM132 cemb
BRA 1 2. Menuet (transp. in G) MM138 cemb
BRA 1 2. Menuet (transp. in G) MM138 fl+cemb
1. Klement, M. ZHS: 108. Polský tanec
Klement, M. ZHS 108. Polský tanec MM50 cemb
Klement, M. ZHS 108. Polský tanec MM50 fl+cemb
Klement, M. ZHS 108. Polský tanec MM54 cemb
Klement, M. ZHS 108. Polský tanec MM58 cemb
Klement, M. ZHS 108. Polský tanec MM60 cemb
Klement, M. ZHS 108. Polský tanec MM63 cemb
Klement, M. ZHS 108. Polský tanec MM66 cemb
Klement, M. ZHS 108. Polský tanec MM69 cemb
Klement, M. ZHS 108. Polský tanec MM72 cemb
Klement, M. ZHS 108. Polský tanec MM76 cemb
Klement, M. ZHS 108. Polský tanec MM80 cemb
Klement, M. ZHS 108. Polský tanec MM80 fl+cemb
1. Klement, M. ZHS: 109. Tanec s čapkami
Klement, M. ZHS 109. Tanec s čapkami MM60 cemb
Klement, M. ZHS 109. Tanec s čapkami MM60 fl+cemb
Klement, M. ZHS 109. Tanec s čapkami MM63 cemb
Klement, M. ZHS 109. Tanec s čapkami MM66 cemb
Klement, M. ZHS 109. Tanec s čapkami MM69 cemb
Klement, M. ZHS 109. Tanec s čapkami MM72 cemb
Klement, M. ZHS 109. Tanec s čapkami MM76 cemb
Klement, M. ZHS 109. Tanec s čapkami MM80 cemb
Klement, M. ZHS 109. Tanec s čapkami MM84 cemb
Klement, M. ZHS 109. Tanec s čapkami MM88 cemb
Klement, M. ZHS 109. Tanec s čapkami MM92 cemb
Klement, M. ZHS 109. Tanec s čapkami MM96 cemb
Klement, M. ZHS 109. Tanec s čapkami MM100 cemb
Klement, M. ZHS 109. Tanec s čapkami MM100 fl+cemb
1. RRA 1: 08. Arbeau, Th. Les Bouffons (+A)
RRA 1 8. Les Bouffons (orig. in G) MM32 cemb
RRA 1 8. Les Bouffons (orig. in G) MM36 cemb
RRA 1 8. Les Bouffons (orig. in G) MM36 fl+cemb
RRA 1 8. Les Bouffons (orig. in G, pro alt) MM36 Afl+cemb
RRA 1 8. Les Bouffons (orig. in G) MM40 cemb
RRA 1 8. Les Bouffons (orig. in G) MM44 cemb
RRA 1 8. Les Bouffons (orig. in G) MM48 cemb
RRA 1 8. Les Bouffons (orig. in G) MM52 cemb
RRA 1 8. Les Bouffons (orig. in G) MM56 cemb
RRA 1 8. Les Bouffons (orig. in G) MM60 cemb
RRA 1 8. Les Bouffons (orig. in G) MM63 cemb
RRA 1 8. Les Bouffons (orig. in G) MM66 cemb
RRA 1 8. Les Bouffons (orig. in G) MM69 cemb
RRA 1 8. Les Bouffons (orig. in G) MM72 cemb
RRA 1 8. Les Bouffons (orig. in G) MM76 cemb
RRA 1 8. Les Bouffons (orig. in G) MM80 cemb
RRA 1 8. Les Bouffons (orig. in G) MM80 fl+cemb
RRA 1 8. Les Bouffons (orig. in G, pro alt) MM80 Afl+cemb
1. RRA 1: 18. Galilei, V. Saltarello
RRA 1 18. Saltarello (orig. in G) MM30 cemb
RRA 1 18. Saltarello (orig. in G) MM30 fl+cemb
RRA 1 18. Saltarello (orig. in G) MM32 cemb
RRA 1 18. Saltarello (orig. in G) MM34 cemb
RRA 1 18. Saltarello (orig. in G) MM36 cemb
RRA 1 18. Saltarello (orig. in G) MM38 cemb
RRA 1 18. Saltarello (orig. in G) MM40 cemb
RRA 1 18. Saltarello (orig. in G) MM42 cemb
RRA 1 18. Saltarello (orig. in G) MM44 cemb
RRA 1 18. Saltarello (orig. in G) MM46 cemb
RRA 1 18. Saltarello (orig. in G) MM48 cemb
RRA 1 18. Saltarello (orig. in G) MM50 cemb
RRA 1 18. Saltarello (orig. in G) MM52 cemb
RRA 1 18. Saltarello (orig. in G) MM54 cemb
RRA 1 18. Saltarello (orig. in G) MM56 cemb
RRA 1 18. Saltarello (orig. in G) MM58 cemb
RRA 1 18. Saltarello (orig. in G) MM60 cemb
RRA 1 18. Saltarello (orig. in G) MM63 cemb
RRA 1 18. Saltarello (orig. in G) MM66 cemb
RRA 1 18. Saltarello (orig. in G) MM66 fl+cemb
2. Bergmann, W.: 12. Volkstümliche Melodie
(g´- e´´)
Bergmann, W. 12. Volkstümliche Melodie MM52 fl+pno
Bergmann, W. 12. Volkstümliche Melodie MM52 pno
Bergmann, W. 12. Volkstümliche Melodie MM56 pno
Bergmann, W. 12. Volkstümliche Melodie MM60 pno
Bergmann, W. 12. Volkstümliche Melodie MM63 pno
Bergmann, W. 12. Volkstümliche Melodie MM66 pno
Bergmann, W. 12. Volkstümliche Melodie MM69 fl+pno
Bergmann, W. 12. Volkstümliche Melodie MM69 pno
2. Bonsor, B. RERB: 07. Caribbean (ABRSM 2C/22)
Bonsor, B. RERB 7. Caribbean MM72 fl+pno
Bonsor, B. RERB 7. Caribbean MM72 pno
Bonsor, B. RERB 7. Caribbean MM72 pno+klik
Bonsor, B. RERB 7. Caribbean MM76 pno
Bonsor, B. RERB 7. Caribbean MM76 pno+klik
Bonsor, B. RERB 7. Caribbean MM80 pno
Bonsor, B. RERB 7. Caribbean MM80 pno+klik
Bonsor, B. RERB 7. Caribbean MM84 pno
Bonsor, B. RERB 7. Caribbean MM84 pno+klik
Bonsor, B. RERB 7. Caribbean MM88 pno
Bonsor, B. RERB 7. Caribbean MM88 pno+klik
Bonsor, B. RERB 7. Caribbean MM92 pno
Bonsor, B. RERB 7. Caribbean MM92 pno+klik
Bonsor, B. RERB 7. Caribbean MM96 pno
Bonsor, B. RERB 7. Caribbean MM96 pno+klik
Bonsor, B. RERB 7. Caribbean MM100 pno
Bonsor, B. RERB 7. Caribbean MM100 pno+klik
Bonsor, B. RERB 7. Caribbean MM104 pno
Bonsor, B. RERB 7. Caribbean MM104 pno+klik
Bonsor, B. RERB 7. Caribbean MM108 pno
Bonsor, B. RERB 7. Caribbean MM108 pno+klik
Bonsor, B. RERB 7. Caribbean MM112 pno
Bonsor, B. RERB 7. Caribbean MM112 pno+klik
Bonsor, B. RERB 7. Caribbean MM116 pno
Bonsor, B. RERB 7. Caribbean MM116 pno+klik
Bonsor, B. RERB 7. Caribbean MM120 pno
Bonsor, B. RERB 7. Caribbean MM120 pno+klik
Bonsor, B. RERB 7. Caribbean MM126 pno
Bonsor, B. RERB 7. Caribbean MM126 pno+klik
Bonsor, B. RERB 7. Caribbean MM132 fl+pno
Bonsor, B. RERB 7. Caribbean MM132 pno
Bonsor, B. RERB 7. Caribbean MM132 pno+klik
2. Norton, Ch. Microjazz: 01. Riverboat
Norton, Ch. Microjazz 1. Riverboat MM80 fl+pno
Norton, Ch. Microjazz 1. Riverboat MM80 pno
Norton, Ch. Microjazz 1. Riverboat MM84 pno
Norton, Ch. Microjazz 1. Riverboat MM88 pno
Norton, Ch. Microjazz 1. Riverboat MM92 pno
Norton, Ch. Microjazz 1. Riverboat MM96 pno
Norton, Ch. Microjazz 1. Riverboat MM100 pno
Norton, Ch. Microjazz 1. Riverboat MM104 pno
Norton, Ch. Microjazz 1. Riverboat MM108 pno
Norton, Ch. Microjazz 1. Riverboat MM112 pno
Norton, Ch. Microjazz 1. Riverboat MM116 pno
Norton, Ch. Microjazz 1. Riverboat MM120 pno
Norton, Ch. Microjazz 1. Riverboat MM126 fl+pno
Norton, Ch. Microjazz 1. Riverboat MM126 pno
3. Bergmann, W.: 16. Menuett
(h´- e´´)
Bergmann, W. 16. Menuett (orig. in G) MM72 cemb
Bergmann, W. 16. Menuett (orig. in G) MM72 fl+cemb
Bergmann, W. 16. Menuett (orig. in G) MM76 cemb
Bergmann, W. 16. Menuett (orig. in G) MM80 cemb
Bergmann, W. 16. Menuett (orig. in G) MM84 cemb
Bergmann, W. 16. Menuett (orig. in G) MM88 cemb
Bergmann, W. 16. Menuett (orig. in G) MM92 cemb
Bergmann, W. 16. Menuett (orig. in G) MM96 cemb
Bergmann, W. 16. Menuett (orig. in G) MM100 cemb
Bergmann, W. 16. Menuett (orig. in G) MM104 cemb
Bergmann, W. 16. Menuett (orig. in G) MM108 cemb
Bergmann, W. 16. Menuett (orig. in G) MM112 cemb
Bergmann, W. 16. Menuett (orig. in G) MM116 cemb
Bergmann, W. 16. Menuett (orig. in G) MM120 cemb
Bergmann, W. 16. Menuett (orig. in G) MM120 fl+cemb
3. BRA 1: 12. Händel, G. F. Menuet
BRA 1 12. Menuet (orig. in G) MM72 cemb
BRA 1 12. Menuet (orig. in G) MM72 fl+cemb
BRA 1 12. Menuet (orig. in G) MM76 cemb
BRA 1 12. Menuet (orig. in G) MM80 cemb
BRA 1 12. Menuet (orig. in G) MM84 cemb
BRA 1 12. Menuet (orig. in G) MM88 cemb
BRA 1 12. Menuet (orig. in G) MM92 cemb
BRA 1 12. Menuet (orig. in G) MM96 cemb
BRA 1 12. Menuet (orig. in G) MM100 cemb
BRA 1 12. Menuet (orig. in G) MM104 cemb
BRA 1 12. Menuet (orig. in G) MM108 cemb
BRA 1 12. Menuet (orig. in G) MM112 cemb
BRA 1 12. Menuet (orig. in G) MM116 cemb
BRA 1 12. Menuet (orig. in G) MM120 cemb
BRA 1 12. Menuet (orig. in G) MM120 fl+cemb
3. Ertl, B. VA1S: 12. Djingalla
Ertl, B. VA1S 12. Djingalla MM92 fl+pno
Ertl, B. VA1S 12. Djingalla MM92 pno
Ertl, B. VA1S 12. Djingalla MM96 pno
Ertl, B. VA1S 12. Djingalla MM100 pno
Ertl, B. VA1S 12. Djingalla MM104 pno
Ertl, B. VA1S 12. Djingalla MM108 pno
Ertl, B. VA1S 12. Djingalla MM112 pno
Ertl, B. VA1S 12. Djingalla MM116 pno
Ertl, B. VA1S 12. Djingalla MM120 pno
Ertl, B. VA1S 12. Djingalla MM126 pno
Ertl, B. VA1S 12. Djingalla MM132 fl+pno
Ertl, B. VA1S 12. Djingalla MM132 pno
3. Flautoškola 2: 2.20. Allemande
Flautoškola 2 2.20. Allemande MM60 fl+loutcemb
Flautoškola 2 2.20. Allemande MM60 loutcemb
Flautoškola 2 2.20. Allemande MM63 loutcemb
Flautoškola 2 2.20. Allemande MM66 loutcemb
Flautoškola 2 2.20. Allemande MM69 loutcemb
Flautoškola 2 2.20. Allemande MM72 loutcemb
Flautoškola 2 2.20. Allemande MM76 loutcemb
Flautoškola 2 2.20. Allemande MM80 loutcemb
Flautoškola 2 2.20. Allemande MM84 loutcemb
Flautoškola 2 2.20. Allemande MM88 loutcemb
Flautoškola 2 2.20. Allemande MM92 loutcemb
Flautoškola 2 2.20. Allemande MM96 loutcemb
Flautoškola 2 2.20. Allemande MM100 fl+loutcemb
Flautoškola 2 2.20. Allemande MM100 loutcemb
3. RRA 1: 09. Gervaise, C. Pavane
RRA 1 9. Pavane (orig. in G) MM46 fl+loutna
RRA 1 9. Pavane (orig. in G) MM46 loutna
RRA 1 9. Pavane (orig. in G) MM48 loutna
RRA 1 9. Pavane (orig. in G) MM50 loutna
RRA 1 9. Pavane (orig. in G) MM52 loutna
RRA 1 9. Pavane (orig. in G) MM54 loutna
RRA 1 9. Pavane (orig. in G) MM56 fl+loutna
RRA 1 9. Pavane (orig. in G) MM56 loutna
3. Sládek, F.1: Holka modrooká
Sládek, F.1 31. Holka modrooká (orig. in G) - .pdf
dokument .pdf, 48 kB
Sládek, F.1 31. Holka modrooká (orig. in G) - Soprano Recorder.pdf
dokument .pdf, 36 kB
Sládek, F.1 Holka modrooká - lyrics.pdf
dokument .pdf, 509 kB
Sládek, F.1 31. Holka modrooká (orig. in G) MM50 fl+pno
Sládek, F.1 31. Holka modrooká (orig. in G) MM50 pno
Sládek, F.1 31. Holka modrooká (orig. in G) MM56 pno
Sládek, F.1 31. Holka modrooká (orig. in G) MM60 pno
Sládek, F.1 31. Holka modrooká (orig. in G) MM63 pno
Sládek, F.1 31. Holka modrooká (orig. in G) MM66 pno
Sládek, F.1 31. Holka modrooká (orig. in G) MM69 pno
Sládek, F.1 31. Holka modrooká (orig. in G) MM72 pno
Sládek, F.1 31. Holka modrooká (orig. in G) MM76 pno
Sládek, F.1 31. Holka modrooká (orig. in G) MM80 fl+pno
Sládek, F.1 31. Holka modrooká (orig. in G) MM80 pno
3. WSs: Gilkyson, T. The Bare Necessities (ABRSM 1C/22)
WSs Gilkyson, T. The Bare Necessities MM48 fl+pno
WSs Gilkyson, T. The Bare Necessities MM48 pno
WSs Gilkyson, T. The Bare Necessities MM52 pno
WSs Gilkyson, T. The Bare Necessities MM56 pno
WSs Gilkyson, T. The Bare Necessities MM60 pno
WSs Gilkyson, T. The Bare Necessities MM63 pno
WSs Gilkyson, T. The Bare Necessities MM66 pno
WSs Gilkyson, T. The Bare Necessities MM69 pno
WSs Gilkyson, T. The Bare Necessities MM72 pno
WSs Gilkyson, T. The Bare Necessities MM76 pno
WSs Gilkyson, T. The Bare Necessities MM80 pno
WSs Gilkyson, T. The Bare Necessities MM84 pno
WSs Gilkyson, T. The Bare Necessities MM88 pno
WSs Gilkyson, T. The Bare Necessities MM92 pno
WSs Gilkyson, T. The Bare Necessities MM96 fl+pno
WSs Gilkyson, T. The Bare Necessities MM96 pno
4. Bergmann, W.: 08. O Haupt voll Blut und Wunden (in h)
(c´´- e´´)
Bergmann, W. 8. O Haupt voll Blut und Wunden (transp. in h) - Soprano Recorder.pdf
dokument .pdf, 31 kB
Bergmann, W. 8. O Haupt voll Blut und Wunden (transp. in h) MM72 cemb
Bergmann, W. 8. O Haupt voll Blut und Wunden (transp. in h) MM72 fl+cemb
Bergmann, W. 8. O Haupt voll Blut und Wunden (transp. in h) MM76 cemb
Bergmann, W. 8. O Haupt voll Blut und Wunden (transp. in h) MM80 cemb
Bergmann, W. 8. O Haupt voll Blut und Wunden (transp. in h) MM84 cemb
Bergmann, W. 8. O Haupt voll Blut und Wunden (transp. in h) MM84 fl+cemb
4. Searle, L.: 09. Town in the Sunshine
Searle, L. 9. Town in the Sunshine MM100 fl+pno
Searle, L. 9. Town in the Sunshine MM100 pno
Searle, L. 9. Town in the Sunshine MM104 pno
Searle, L. 9. Town in the Sunshine MM108 pno
Searle, L. 9. Town in the Sunshine MM112 pno
Searle, L. 9. Town in the Sunshine MM116 pno
Searle, L. 9. Town in the Sunshine MM120 pno
Searle, L. 9. Town in the Sunshine MM126 pno
Searle, L. 9. Town in the Sunshine MM132 pno
Searle, L. 9. Town in the Sunshine MM138 pno
Searle, L. 9. Town in the Sunshine MM144 pno
Searle, L. 9. Town in the Sunshine MM152 fl+pno
Searle, L. 9. Town in the Sunshine MM152 pno
4. Sládek, F.1: Ach, není tu, není (in G)
Sládek, F.1 4. Ach, není tu, není (transp. in G) - .pdf
dokument .pdf, 75 kB
Sládek, F.1 4. Ach, není tu, není (transp. in G) - Soprano Recorder.pdf
dokument .pdf, 39 kB
Sládek, F.1 Ach, není tu, není - lyrics.pdf
dokument .pdf, 517 kB
Sládek, F.1 4. Ach, není tu, není (transp. in G) MM72 fl+pno
Sládek, F.1 4. Ach, není tu, není (transp. in G) MM72 pno
Sládek, F.1 4. Ach, není tu, není (transp. in G) MM76 pno
Sládek, F.1 4. Ach, není tu, není (transp. in G) MM80 pno
Sládek, F.1 4. Ach, není tu, není (transp. in G) MM84 pno
Sládek, F.1 4. Ach, není tu, není (transp. in G) MM88 pno
Sládek, F.1 4. Ach, není tu, není (transp. in G) MM92 fl+pno
Sládek, F.1 4. Ach, není tu, není (transp. in G) MM92 pno
4. Sládek, F.1: Adámku náš
Sládek, F.1 2. Adámku náš (orig. in G) - .pdf
dokument .pdf, 46 kB
Sládek, F.1 2. Adámku náš (orig. in G) - Soprano Recorder.pdf
dokument .pdf, 32 kB
Sládek, F.1 Adámku náš - lyrics.pdf
dokument .pdf, 515 kB
Sládek, F.1 2. Adámku náš (orig. in G) MM60 fl+pno
Sládek, F.1 2. Adámku náš (orig. in G) MM60 pno
Sládek, F.1 2. Adámku náš (orig. in G) MM63 pno
Sládek, F.1 2. Adámku náš (orig. in G) MM66 pno
Sládek, F.1 2. Adámku náš (orig. in G) MM69 pno
Sládek, F.1 2. Adámku náš (orig. in G) MM72 pno
Sládek, F.1 2. Adámku náš (orig. in G) MM76 pno
Sládek, F.1 2. Adámku náš (orig. in G) MM80 fl+pno
Sládek, F.1 2. Adámku náš (orig. in G) MM80 pno
4. Sládek, F.1: To jsou dudy!
Sládek, F.1 122. To jsou dudy (orig. in G) - .pdf
dokument .pdf, 46 kB
Sládek, F.1 122. To jsou dudy (orig. in G) - Soprano Recorder.pdf
dokument .pdf, 32 kB
Sládek, F.1 To jsou dudy - lyrics.pdf
dokument .pdf, 512 kB
Sládek, F.1 122. To jsou dudy (orig. in G) MM60 fl+pno
Sládek, F.1 122. To jsou dudy (orig. in G) MM60 pno
Sládek, F.1 122. To jsou dudy (orig. in G) MM63 pno
Sládek, F.1 122. To jsou dudy (orig. in G) MM66 pno
Sládek, F.1 122. To jsou dudy (orig. in G) MM69 pno
Sládek, F.1 122. To jsou dudy (orig. in G) MM72 pno
Sládek, F.1 122. To jsou dudy (orig. in G) MM76 pno
Sládek, F.1 122. To jsou dudy (orig. in G) MM80 pno
Sládek, F.1 122. To jsou dudy (orig. in G) MM84 pno
Sládek, F.1 122. To jsou dudy (orig. in G) MM88 pno
Sládek, F.1 122. To jsou dudy (orig. in G) MM92 fl+pno
Sládek, F.1 122. To jsou dudy (orig. in G) MM92 pno
5. TPVol.1S: 2. Spanish Ladies (ABRSM 1B/22)
(e´-e´´)
TPVol.1S 2. Spanish Ladies MM72 fl+pno
TPVol.1S 2. Spanish Ladies MM72 pno
TPVol.1S 2. Spanish Ladies MM80 pno
TPVol.1S 2. Spanish Ladies MM88 pno
TPVol.1S 2. Spanish Ladies MM92 pno
TPVol.1S 2. Spanish Ladies MM96 pno
TP 1-3 S 2. Spanish Ladies MM152 pno
TPVol.1S 2. Spanish Ladies MM100 pno
TPVol.1S 2. Spanish Ladies MM104 pno
TPVol.1S 2. Spanish Ladies MM108 pno
TPVol.1S 2. Spanish Ladies MM112 pno
TPVol.1S 2. Spanish Ladies MM116 pno
TPVol.1S 2. Spanish Ladies MM120 pno
TPVol.1S 2. Spanish Ladies MM126 pno
TPVol.1S 2. Spanish Ladies MM132 pno
TPVol.1S 2. Spanish Ladies MM138 fl+pno
TPVol.1S 2. Spanish Ladies MM138 pno
TPVol.1S 2. Spanish Ladies MM144 pno
TPVol.1S 2. Spanish Ladies MM160 pno
2. Skladby s tónem e´´, noty osminové:
1. Bergmann, W.: 14 Gavotte (+A)
(d´´- e´´)
Bergmann, W. 14. Gavotte (orig. in G) MM60 Afl+cemb
Bergmann, W. 14. Gavotte (orig. in G) MM60 cemb
Bergmann, W. 14. Gavotte (orig. in G) MM60 fl+cemb
Bergmann, W. 14. Gavotte (orig. in G) MM63 cemb
Bergmann, W. 14. Gavotte (orig. in G) MM66 cemb
Bergmann, W. 14. Gavotte (orig. in G) MM69 cemb
Bergmann, W. 14. Gavotte (orig. in G) MM72 cemb
Bergmann, W. 14. Gavotte (orig. in G) MM76 cemb
Bergmann, W. 14. Gavotte (orig. in G) MM80 Afl+cemb
Bergmann, W. 14. Gavotte (orig. in G) MM80 cemb
Bergmann, W. 14. Gavotte (orig. in G) MM80 fl+cemb
1. Bergmann, W.: 15. Almande (+A)
Bergmann, W. 15. Almande MM60 cemb
Bergmann, W. 15. Almande MM60 fl+cemb
Bergmann, W. 15. Almande MM66 cemb
Bergmann, W. 15. Almande MM72 cemb
Bergmann, W. 15. Almande MM76 cemb
Bergmann, W. 15. Almande MM80 cemb
Bergmann, W. 15. Almande MM84 cemb
Bergmann, W. 15. Almande MM88 cemb
Bergmann, W. 15. Almande MM92 cemb
Bergmann, W. 15. Almande MM96 cemb
Bergmann, W. 15. Almande MM100 cemb
Bergmann, W. 15. Almande MM104 cemb
Bergmann, W. 15. Almande MM108 cemb
Bergmann, W. 15. Almande MM112 cemb
Bergmann, W. 15. Almande MM116 cemb
Bergmann, W. 15. Almande MM120 cemb
Bergmann, W. 15. Almande MM120 fl+cemb
1. Bonsor, B. RERB: 06. Herding Song
Bonsor, B. RERB 6. Herding Song MM32 fl+pno
Bonsor, B. RERB 6. Herding Song MM32 pno
Bonsor, B. RERB 6. Herding Song MM36 pno
Bonsor, B. RERB 6. Herding Song MM40 pno
Bonsor, B. RERB 6. Herding Song MM44 pno
Bonsor, B. RERB 6. Herding Song MM48 pno
Bonsor, B. RERB 6. Herding Song MM52 pno
Bonsor, B. RERB 6. Herding Song MM54 pno
Bonsor, B. RERB 6. Herding Song MM56 pno
Bonsor, B. RERB 6. Herding Song MM58 pno
Bonsor, B. RERB 6. Herding Song MM60 fl+pno
Bonsor, B. RERB 6. Herding Song MM60 pno
1. BRA 1: 05. Purcell, H. March (in G)
BRA 1 5. March (transp. in G) - Soprano Recorder.pdf
dokument .pdf, 34 kB
BRA 1 5. March (transp. in G) MM40 cemb
BRA 1 5. March (transp. in G) MM40 fl+cemb
BRA 1 5. March (transp. in G) MM42 cemb
BRA 1 5. March (transp. in G) MM44 cemb
BRA 1 5. March (transp. in G) MM46 cemb
BRA 1 5. March (transp. in G) MM48 cemb
BRA 1 5. March (transp. in G) MM50 cemb
BRA 1 5. March (transp. in G) MM52 cemb
BRA 1 5. March (transp. in G) MM54 cemb
BRA 1 5. March (transp. in G) MM56 cemb
BRA 1 5. March (transp. in G) MM58 cemb
BRA 1 5. March (transp. in G) MM60 cemb
BRA 1 5. March (transp. in G) MM63 cemb
BRA 1 5. March (transp. in G) MM66 cemb
BRA 1 5. March (transp. in G) MM69 cemb
BRA 1 5. March (transp. in G) MM69 fl+cemb
1. Ertl, B. VA1S: 06. Trompeten-Menuett (+A)
Ertl, B. VA1S 6. Trompeten-Menuett MM60 cemb
Ertl, B. VA1S 6. Trompeten-Menuett MM60 fl+cemb
Ertl, B. VA1S 6. Trompeten-Menuett MM63 cemb
Ertl, B. VA1S 6. Trompeten-Menuett MM66 cemb
Ertl, B. VA1S 6. Trompeten-Menuett MM69 cemb
Ertl, B. VA1S 6. Trompeten-Menuett MM72 cemb
Ertl, B. VA1S 6. Trompeten-Menuett MM76 cemb
Ertl, B. VA1S 6. Trompeten-Menuett MM80 cemb
Ertl, B. VA1S 6. Trompeten-Menuett MM84 cemb
Ertl, B. VA1S 6. Trompeten-Menuett MM88 cemb
Ertl, B. VA1S 6. Trompeten-Menuett MM92 cemb
Ertl, B. VA1S 6. Trompeten-Menuett MM96 cemb
Ertl, B. VA1S 6. Trompeten-Menuett MM100 cemb
Ertl, B. VA1S 6. Trompeten-Menuett MM104 cemb
Ertl, B. VA1S 6. Trompeten-Menuett MM108 cemb
Ertl, B. VA1S 6. Trompeten-Menuett MM112 cemb
Ertl, B. VA1S 6. Trompeten-Menuett MM116 cemb
Ertl, B. VA1S 6. Trompeten-Menuett MM120 cemb
Ertl, B. VA1S 6. Trompeten-Menuett MM120 fl+cemb
1. Ertl, B. VA1S: 07. Branle Double (+A)
Ertl, B. VA1S 7. Branle Double MM72 fl+loutna
Ertl, B. VA1S 7. Branle Double MM72 loutna
Ertl, B. VA1S 7. Branle Double MM76 loutna
Ertl, B. VA1S 7. Branle Double MM80 loutna
Ertl, B. VA1S 7. Branle Double MM84 loutna
Ertl, B. VA1S 7. Branle Double MM88 loutna
Ertl, B. VA1S 7. Branle Double MM92 loutna
Ertl, B. VA1S 7. Branle Double MM96 loutna
Ertl, B. VA1S 7. Branle Double MM100 loutna
Ertl, B. VA1S 7. Branle Double MM104 loutna
Ertl, B. VA1S 7. Branle Double MM108 loutna
Ertl, B. VA1S 7. Branle Double MM112 loutna
Ertl, B. VA1S 7. Branle Double MM116 loutna
Ertl, B. VA1S 7. Branle Double MM120 fl+loutna
Ertl, B. VA1S 7. Branle Double MM120 loutna
1. Ertl, B. VA1S: 15. That's It
Ertl, B. VA1S 15. That's It MM72 fl+pno
Ertl, B. VA1S 15. That's It MM72 pno
Ertl, B. VA1S 15. That's It MM76 pno
Ertl, B. VA1S 15. That's It MM80 pno
Ertl, B. VA1S 15. That's It MM84 pno
Ertl, B. VA1S 15. That's It MM88 pno
Ertl, B. VA1S 15. That's It MM92 pno
Ertl, B. VA1S 15. That's It MM96 pno
Ertl, B. VA1S 15. That's It MM100 pno
Ertl, B. VA1S 15. That's It MM104 pno
Ertl, B. VA1S 15. That's It MM108 pno
Ertl, B. VA1S 15. That's It MM112 pno
Ertl, B. VA1S 15. That's It MM116 pno
Ertl, B. VA1S 15. That's It MM120 fl+pno
Ertl, B. VA1S 15. That's It MM120 pno
Ertl, B. VA1S 15. That's It MM126 pno
1. Flautoškola 2: 1.16. Růženka
Flautoškola 2 1.16. Růženka MM60 cemb
Flautoškola 2 1.16. Růženka MM60 fl+cemb
Flautoškola 2 1.16. Růženka MM63 cemb
Flautoškola 2 1.16. Růženka MM66 cemb
Flautoškola 2 1.16. Růženka MM69 cemb
Flautoškola 2 1.16. Růženka MM72 cemb
Flautoškola 2 1.16. Růženka MM76 cemb
Flautoškola 2 1.16. Růženka MM76 fl+cemb
1. Klement, M. ZHS: 110. Tanec
Klement, M. ZHS 110. Tanec MM72 cemb
Klement, M. ZHS 110. Tanec MM72 fl+cemb
Klement, M. ZHS 110. Tanec MM76 cemb
Klement, M. ZHS 110. Tanec MM80 cemb
Klement, M. ZHS 110. Tanec MM84 cemb
Klement, M. ZHS 110. Tanec MM88 cemb
Klement, M. ZHS 110. Tanec MM92 cemb
Klement, M. ZHS 110. Tanec MM96 cemb
Klement, M. ZHS 110. Tanec MM100 cemb
Klement, M. ZHS 110. Tanec MM104 cemb
Klement, M. ZHS 110. Tanec MM108 cemb
Klement, M. ZHS 110. Tanec MM112 cemb
Klement, M. ZHS 110. Tanec MM112 fl+cemb
1. PYK: Yellow Submarine
PYK Yellow Submarine (orig. in G) MM72 cemb
PYK Yellow Submarine (orig. in G) MM72 fl+cemb
PYK Yellow Submarine (orig. in G) MM76 cemb
PYK Yellow Submarine (orig. in G) MM80 cemb
PYK Yellow Submarine (orig. in G) MM84 cemb
PYK Yellow Submarine (orig. in G) MM88 cemb
PYK Yellow Submarine (orig. in G) MM92 cemb
PYK Yellow Submarine (orig. in G) MM96 cemb
PYK Yellow Submarine (orig. in G) MM100 cemb
PYK Yellow Submarine (orig. in G) MM104 cemb
PYK Yellow Submarine (orig. in G) MM108 cemb
PYK Yellow Submarine (orig. in G) MM112 cemb
PYK Yellow Submarine (orig. in G) MM112 fl+cemb
1. RRA 1: 11. Byrd, W. La Volta (+A)
RRA 1 11. La Volta MM100 Afl+cemb
RRA 1 11. La Volta MM100 cemb
RRA 1 11. La Volta MM100 fl+cemb
RRA 1 11. La Volta MM104 cemb
RRA 1 11. La Volta MM108 cemb
RRA 1 11. La Volta MM112 cemb
RRA 1 11. La Volta MM116 cemb
RRA 1 11. La Volta MM120 cemb
RRA 1 11. La Volta MM126 cemb
RRA 1 11. La Volta MM132 cemb
RRA 1 11. La Volta MM138 cemb
RRA 1 11. La Volta MM144 cemb
RRA 1 11. La Volta MM152 cemb
RRA 1 11. La Volta MM160 Afl+cemb
RRA 1 11. La Volta MM160 cemb
RRA 1 11. La Volta MM160 fl+cemb
1. RRA 1: 16. d´Estrée, J. Allemande
RRA 1 16. Allemande (orig. in G) MM40 fl+loutcemb
RRA 1 16. Allemande (orig. in G) MM40 loutcemb
RRA 1 16. Allemande (orig. in G) MM42 loutcemb
RRA 1 16. Allemande (orig. in G) MM44 loutcemb
RRA 1 16. Allemande (orig. in G) MM46 loutcemb
RRA 1 16. Allemande (orig. in G) MM48 loutcemb
RRA 1 16. Allemande (orig. in G) MM50 loutcemb
RRA 1 16. Allemande (orig. in G) MM52 loutcemb
RRA 1 16. Allemande (orig. in G) MM54 loutcemb
RRA 1 16. Allemande (orig. in G) MM56 loutcemb
RRA 1 16. Allemande (orig. in G) MM58 loutcemb
RRA 1 16. Allemande (orig. in G) MM60 loutcemb
RRA 1 16. Allemande (orig. in G) MM63 loutcemb
RRA 1 16. Allemande (orig. in G) MM66 loutcemb
RRA 1 16. Allemande (orig. in G) MM69 loutcemb
RRA 1 16. Allemande (orig. in G) MM72 loutcemb
RRA 1 16. Allemande (orig. in G) MM76 loutcemb
RRA 1 16. Allemande (orig. in G) MM80 loutcemb
RRA 1 16. Allemande (orig. in G) MM84 fl+loutcemb
RRA 1 16. Allemande (orig. in G) MM84 loutcemb
1. RRA 1: 19. Praetorius, M. Bourree l
RRA 1 19. Bourree l MM40 cemb
RRA 1 19. Bourree l MM40 fl+cemb
RRA 1 19. Bourree l MM42 cemb
RRA 1 19. Bourree l MM44 cemb
RRA 1 19. Bourree l MM46 cemb
RRA 1 19. Bourree l MM48 cemb
RRA 1 19. Bourree l MM50 cemb
RRA 1 19. Bourree l MM52 cemb
RRA 1 19. Bourree l MM54 cemb
RRA 1 19. Bourree l MM56 cemb
RRA 1 19. Bourree l MM58 cemb
RRA 1 19. Bourree l MM60 cemb
RRA 1 19. Bourree l MM63 cemb
RRA 1 19. Bourree l MM66 cemb
RRA 1 19. Bourree l MM69 cemb
RRA 1 19. Bourree l MM72 cemb
RRA 1 19. Bourree l MM76 cemb
RRA 1 19. Bourree l MM80 cemb
RRA 1 19. Bourree l MM84 cemb
RRA 1 19. Bourree l MM88 cemb
RRA 1 19. Bourree l MM88 fl+cemb
1. Sládek, F.1: Kdybys měla má panenko sto ovec (in G)
Sládek, F.1 57. Kdybys měla má panenko sto ovec (transp. in G) - .pdf
dokument .pdf, 64 kB
Sládek, F.1 57. Kdybys měla má panenko sto ovec (transp. in G) - Soprano Recorder.pdf
dokument .pdf, 42 kB
Sládek, F.1 Kdybys měla má panenko sto ovec - lyrics.pdf
dokument .pdf, 530 kB
Sládek, F.1 57. Kdybys měla má panenko sto ovec (transp. in G) MM54 fl+pno
Sládek, F.1 57. Kdybys měla má panenko sto ovec (transp. in G) MM54 pno
Sládek, F.1 57. Kdybys měla má panenko sto ovec (transp. in G) MM56 pno
Sládek, F.1 57. Kdybys měla má panenko sto ovec (transp. in G) MM58 pno
Sládek, F.1 57. Kdybys měla má panenko sto ovec (transp. in G) MM60 pno
Sládek, F.1 57. Kdybys měla má panenko sto ovec (transp. in G) MM63 pno
Sládek, F.1 57. Kdybys měla má panenko sto ovec (transp. in G) MM66 fl+pno
Sládek, F.1 57. Kdybys měla má panenko sto ovec (transp. in G) MM66 pno
1. Sládek, F.1: Měsíček svítí (in A)
Sládek, F.1 76. Měsíček svítí (transp. in A) - .pdf
dokument .pdf, 54 kB
Sládek, F.1 76. Měsíček svítí (transp. in A) - Soprano Recorder.pdf
dokument .pdf, 38 kB
Sládek, F.1 Měsíček svítí - lyrics.pdf
dokument .pdf, 515 kB
Sládek, F.1 76. Měsíček svítí (transp. in A) MM60 fl+pno
Sládek, F.1 76. Měsíček svítí (transp. in A) MM60 pno
Sládek, F.1 76. Měsíček svítí (transp. in A) MM63 pno
Sládek, F.1 76. Měsíček svítí (transp. in A) MM66 pno
Sládek, F.1 76. Měsíček svítí (transp. in A) MM69 pno
Sládek, F.1 76. Měsíček svítí (transp. in A) MM72 pno
Sládek, F.1 76. Měsíček svítí (transp. in A) MM76 pno
Sládek, F.1 76. Měsíček svítí (transp. in A) MM80 pno
Sládek, F.1 76. Měsíček svítí (transp. in A) MM84 pno
Sládek, F.1 76. Měsíček svítí (transp. in A) MM88 pno
Sládek, F.1 76. Měsíček svítí (transp. in A) MM92 fl+pno
Sládek, F.1 76. Měsíček svítí (transp. in A) MM92 pno
1. Sládek, F.2: Čie sú to kone
Sládek, F.2 13. Čie sú to kone (orig. in G) - .pdf
dokument .pdf, 58 kB
Sládek, F.2 13. Čie sú to kone (orig. in G) - Soprano Recorder.pdf
dokument .pdf, 42 kB
Sládek, F.2 Čie sú to kone - lyrics.pdf
dokument .pdf, 518 kB
Sládek, F.2 13. Čie sú to kone (orig. in G) MM72 fl+pno
Sládek, F.2 13. Čie sú to kone (orig. in G) MM72 pno
Sládek, F.2 13. Čie sú to kone (orig. in G) MM76 pno
Sládek, F.2 13. Čie sú to kone (orig. in G) MM76SR pno
Sládek, F.2 13. Čie sú to kone (orig. in G) MM80 pno
Sládek, F.2 13. Čie sú to kone (orig. in G) MM84 pno
Sládek, F.2 13. Čie sú to kone (orig. in G) MM88 pno
Sládek, F.2 13. Čie sú to kone (orig. in G) MM92 pno
Sládek, F.2 13. Čie sú to kone (orig. in G) MM96 pno
Sládek, F.2 13. Čie sú to kone (orig. in G) MM100 pno
Sládek, F.2 13. Čie sú to kone (orig. in G) MM104 pno
Sládek, F.2 13. Čie sú to kone (orig. in G) MM108 fl+pno
Sládek, F.2 13. Čie sú to kone (orig. in G) MM108 pno
1. TPVol.1S: 1. Songs of Kokiriko
TPVol.1S 1. Songs of Kokiriko MM72 fl+pno
TPVol.1S 1. Songs of Kokiriko MM72 pno
TPVol.1S 1. Songs of Kokiriko MM76 pno
TPVol.1S 1. Songs of Kokiriko MM80 pno
TPVol.1S 1. Songs of Kokiriko MM84 pno
TPVol.1S 1. Songs of Kokiriko MM88 pno
TPVol.1S 1. Songs of Kokiriko MM92 pno
TPVol.1S 1. Songs of Kokiriko MM96 pno
TPVol.1S 1. Songs of Kokiriko MM100 fl+pno
TPVol.1S 1. Songs of Kokiriko MM100 pno
1. Vrba, P. Koledy: Aj dnes v Betlémě
Vrba, P. Koledy Aj dnes v Betlémě (orig. in G) MM60 fl+kyt
Vrba, P. Koledy Aj dnes v Betlémě (orig. in G) MM60 kyt
Vrba, P. Koledy Aj dnes v Betlémě (orig. in G) MM63 kyt
Vrba, P. Koledy Aj dnes v Betlémě (orig. in G) MM66 kyt
Vrba, P. Koledy Aj dnes v Betlémě (orig. in G) MM69 kyt
Vrba, P. Koledy Aj dnes v Betlémě (orig. in G) MM72 kyt
Vrba, P. Koledy Aj dnes v Betlémě (orig. in G) MM76 kyt
Vrba, P. Koledy Aj dnes v Betlémě (orig. in G) MM80 kyt
Vrba, P. Koledy Aj dnes v Betlémě (orig. in G) MM84 kyt
Vrba, P. Koledy Aj dnes v Betlémě (orig. in G) MM88 kyt
Vrba, P. Koledy Aj dnes v Betlémě (orig. in G) MM92 kyt
Vrba, P. Koledy Aj dnes v Betlémě (orig. in G) MM96 kyt
Vrba, P. Koledy Aj dnes v Betlémě (orig. in G) MM100 fl+kyt
Vrba, P. Koledy Aj dnes v Betlémě (orig. in G) MM100 kyt
1. Vrba, P. Koledy: Hajej, nynej, Ježíšku
Vrba, P. Koledy Hajej, nynej, Ježíšku (orig. in G) MM40 fl+kyt
Vrba, P. Koledy Hajej, nynej, Ježíšku (orig. in G) MM40 kyt
Vrba, P. Koledy Hajej, nynej, Ježíšku (orig. in G) MM42 kyt
Vrba, P. Koledy Hajej, nynej, Ježíšku (orig. in G) MM44 kyt
Vrba, P. Koledy Hajej, nynej, Ježíšku (orig. in G) MM46 kyt
Vrba, P. Koledy Hajej, nynej, Ježíšku (orig. in G) MM48 kyt
Vrba, P. Koledy Hajej, nynej, Ježíšku (orig. in G) MM50 kyt
Vrba, P. Koledy Hajej, nynej, Ježíšku (orig. in G) MM52 kyt
Vrba, P. Koledy Hajej, nynej, Ježíšku (orig. in G) MM54 kyt
Vrba, P. Koledy Hajej, nynej, Ježíšku (orig. in G) MM56 kyt
Vrba, P. Koledy Hajej, nynej, Ježíšku (orig. in G) MM58 kyt
Vrba, P. Koledy Hajej, nynej, Ježíšku (orig. in G) MM60 fl+kyt
Vrba, P. Koledy Hajej, nynej, Ježíšku (orig. in G) MM60 kyt
1. Vrba, P. Koledy: Já malý přicházím
Vrba, P. Koledy Já malý přicházím (orig. in G) MM60 fl+kyt
Vrba, P. Koledy Já malý přicházím (orig. in G) MM60 kyt
Vrba, P. Koledy Já malý přicházím (orig. in G) MM63 kyt
Vrba, P. Koledy Já malý přicházím (orig. in G) MM66 kyt
Vrba, P. Koledy Já malý přicházím (orig. in G) MM69 kyt
Vrba, P. Koledy Já malý přicházím (orig. in G) MM72 kyt
Vrba, P. Koledy Já malý přicházím (orig. in G) MM76 kyt
Vrba, P. Koledy Já malý přicházím (orig. in G) MM80 kyt
Vrba, P. Koledy Já malý přicházím (orig. in G) MM84 kyt
Vrba, P. Koledy Já malý přicházím (orig. in G) MM88 kyt
Vrba, P. Koledy Já malý přicházím (orig. in G) MM92 fl+kyt
Vrba, P. Koledy Já malý přicházím (orig. in G) MM92 kyt
2. BRA 1: 04. Blow, J. Bourrée (in G)
(h´- e´´)
BRA 1 4. Bourrée (transp. in G) - Soprano Recorder.pdf
dokument .pdf, 26 kB
BRA 1 4. Bourrée (transp. in G) MM40 cemb
BRA 1 4. Bourrée (transp. in G) MM40 fl+cemb
BRA 1 4. Bourrée (transp. in G) MM44 cemb
BRA 1 4. Bourrée (transp. in G) MM48 cemb
BRA 1 4. Bourrée (transp. in G) MM52 cemb
BRA 1 4. Bourrée (transp. in G) MM56 cemb
BRA 1 4. Bourrée (transp. in G) MM60 cemb
BRA 1 4. Bourrée (transp. in G) MM63 cemb
BRA 1 4. Bourrée (transp. in G) MM66 cemb
BRA 1 4. Bourrée (transp. in G) MM69 cemb
BRA 1 4. Bourrée (transp. in G) MM72 cemb
BRA 1 4. Bourrée (transp. in G) MM72 fl+cemb
2. Sládek, F.1: Jetelíčku náš
Sládek, F.1 48. Jetelíčku náš (orig. in G) - Soprano Recorder.pdf
dokument .pdf, 31 kB
Sládek, F.1 48. Jetelíčku náš (orig. in G) -.pdf
dokument .pdf, 44 kB
Sládek, F.1 Jetelíčku náš - lyrics.pdf
dokument .pdf, 509 kB
Sládek, F.1 48. Jetelíčku náš (orig. in G) MM52 fl+pno
Sládek, F.1 48. Jetelíčku náš (orig. in G) MM52 pno
Sládek, F.1 48. Jetelíčku náš (orig. in G) MM54 pno
Sládek, F.1 48. Jetelíčku náš (orig. in G) MM56 pno
Sládek, F.1 48. Jetelíčku náš (orig. in G) MM58 pno
Sládek, F.1 48. Jetelíčku náš (orig. in G) MM60 fl+pno
Sládek, F.1 48. Jetelíčku náš (orig. in G) MM60 pno
2. Vrba, P. Koledy: Nesem vám noviny
Vrba, P. Koledy Nesem vám noviny (orig. in G) MM56 fl+kyt
Vrba, P. Koledy Nesem vám noviny (orig. in G) MM56 kyt
Vrba, P. Koledy Nesem vám noviny (orig. in G) MM58 kyt
Vrba, P. Koledy Nesem vám noviny (orig. in G) MM60 kyt
Vrba, P. Koledy Nesem vám noviny (orig. in G) MM63 kyt
Vrba, P. Koledy Nesem vám noviny (orig. in G) MM66 kyt
Vrba, P. Koledy Nesem vám noviny (orig. in G) MM69 kyt
Vrba, P. Koledy Nesem vám noviny (orig. in G) MM72 kyt
Vrba, P. Koledy Nesem vám noviny (orig. in G) MM76 kyt
Vrba, P. Koledy Nesem vám noviny (orig. in G) MM80 kyt
Vrba, P. Koledy Nesem vám noviny (orig. in G) MM84 kyt
Vrba, P. Koledy Nesem vám noviny (orig. in G) MM88 kyt
Vrba, P. Koledy Nesem vám noviny (orig. in G) MM92 kyt
Vrba, P. Koledy Nesem vám noviny (orig. in G) MM96 kyt
Vrba, P. Koledy Nesem vám noviny (orig. in G) MM100 kyt
Vrba, P. Koledy Nesem vám noviny (orig. in G) MM104 kyt
Vrba, P. Koledy Nesem vám noviny (orig. in G) MM108 kyt
Vrba, P. Koledy Nesem vám noviny (orig. in G) MM112 fl+kyt
Vrba, P. Koledy Nesem vám noviny (orig. in G) MM112 kyt
3. BRA 1: 27. Hook, J. Menuet & Trio (ABRSM 2A/22)
(c´´- e´´)
BRA 1 27. Menuet & Trio MM72 cemb
BRA 1 27. Menuet & Trio MM72 fl+cemb
BRA 1 27. Menuet & Trio MM76 cemb
BRA 1 27. Menuet & Trio MM80 cemb
BRA 1 27. Menuet & Trio MM84 cemb
BRA 1 27. Menuet & Trio MM88 cemb
BRA 1 27. Menuet & Trio MM92 cemb
BRA 1 27. Menuet & Trio MM96 cemb
BRA 1 27. Menuet & Trio MM100 cemb
BRA 1 27. Menuet & Trio MM104 cemb
BRA 1 27. Menuet & Trio MM108 cemb
BRA 1 27. Menuet & Trio MM112 cemb
BRA 1 27. Menuet & Trio MM116 cemb
BRA 1 27. Menuet & Trio MM120 cemb
BRA 1 27. Menuet & Trio MM126 cemb
BRA 1 27. Menuet & Trio MM132 cemb
BRA 1 27. Menuet & Trio MM138 cemb
BRA 1 27. Menuet & Trio MM144 cemb
BRA 1 27. Menuet & Trio MM144 fl+cemb
3. Ertl, B. VA1S: 09. Mandala
Ertl, B. VA1S 9. Mandala MM60 fl+pno
Ertl, B. VA1S 9. Mandala MM60 pno
Ertl, B. VA1S 9. Mandala MM63 pno
Ertl, B. VA1S 9. Mandala MM66 pno
Ertl, B. VA1S 9. Mandala MM69 pno
Ertl, B. VA1S 9. Mandala MM72 pno
Ertl, B. VA1S 9. Mandala MM76 pno
Ertl, B. VA1S 9. Mandala MM80 pno
Ertl, B. VA1S 9. Mandala MM84 pno
Ertl, B. VA1S 9. Mandala MM88 pno
Ertl, B. VA1S 9. Mandala MM92 pno
Ertl, B. VA1S 9. Mandala MM96 pno
Ertl, B. VA1S 9. Mandala MM100 fl+pno
Ertl, B. VA1S 9. Mandala MM100 pno
3. Searle, L.: 03. For My Friends
Searle, L. 3. For My Friends MM36 fl+pno
Searle, L. 3. For My Friends MM36 pno
Searle, L. 3. For My Friends MM40 pno
Searle, L. 3. For My Friends MM44 pno
Searle, L. 3. For My Friends MM48 fl+pno
Searle, L. 3. For My Friends MM48 pno
3. Sládek, F.2: Ach, holka, holka!
Sládek, F.2 2. Ach, holka, holka (orig. in G) - .pdf
dokument .pdf, 43 kB
Sládek, F.2 2. Ach, holka, holka (orig. in G) - Soprano Recorder.pdf
dokument .pdf, 29 kB
Sládek, F.2 Ach, holka, holka - lyrics.pdf
dokument .pdf, 509 kB
Sládek, F.2 2. Ach, holka, holka (orig. in G) MM46 fl+pno
Sládek, F.2 2. Ach, holka, holka (orig. in G) MM46 pno
Sládek, F.2 2. Ach, holka, holka (orig. in G) MM48 pno
Sládek, F.2 2. Ach, holka, holka (orig. in G) MM50 pno
Sládek, F.2 2. Ach, holka, holka (orig. in G) MM52 pno
Sládek, F.2 2. Ach, holka, holka (orig. in G) MM54 pno
Sládek, F.2 2. Ach, holka, holka (orig. in G) MM56 pno
Sládek, F.2 2. Ach, holka, holka (orig. in G) MM58 pno
Sládek, F.2 2. Ach, holka, holka (orig. in G) MM60 pno
Sládek, F.2 2. Ach, holka, holka (orig. in G) MM63 pno
Sládek, F.2 2. Ach, holka, holka (orig. in G) MM66 fl+pno
Sládek, F.2 2. Ach, holka, holka (orig. in G) MM66 pno
3. Sládek, F.2: Jináč není v posvícení
Sládek, F.2 32. Jináč není v posvícení (orig. in G) - .pdf
dokument .pdf, 45 kB
Sládek, F.2 32. Jináč není v posvícení (orig. in G) - Soprano Recorder.pdf
dokument .pdf, 33 kB
Sládek, F.2 Jináč není v posvícení - lyrics.pdf
dokument .pdf, 515 kB
Sládek, F.2 32. Jináč není v posvícení (orig. in G) MM38 fl+pno
Sládek, F.2 32. Jináč není v posvícení (orig. in G) MM38 pno
Sládek, F.2 32. Jináč není v posvícení (orig. in G) MM40 pno
Sládek, F.2 32. Jináč není v posvícení (orig. in G) MM42 pno
Sládek, F.2 32. Jináč není v posvícení (orig. in G) MM44 pno
Sládek, F.2 32. Jináč není v posvícení (orig. in G) MM46 pno
Sládek, F.2 32. Jináč není v posvícení (orig. in G) MM48 pno
Sládek, F.2 32. Jináč není v posvícení (orig. in G) MM50 pno
Sládek, F.2 32. Jináč není v posvícení (orig. in G) MM52 pno
Sládek, F.2 32. Jináč není v posvícení (orig. in G) MM54 pno
Sládek, F.2 32. Jináč není v posvícení (orig. in G) MM56 pno
Sládek, F.2 32. Jináč není v posvícení (orig. in G) MM58 pno
Sládek, F.2 32. Jináč není v posvícení (orig. in G) MM60 pno
Sládek, F.2 32. Jináč není v posvícení (orig. in G) MM63 pno
Sládek, F.2 32. Jináč není v posvícení (orig. in G) MM66 pno
Sládek, F.2 32. Jináč není v posvícení (orig. in G) MM69 fl+pno
Sládek, F.2 32. Jináč není v posvícení (orig. in G) MM69 pno
3. Vrba, P. Koledy: Štědrej večer nastal (+A)
Vrba, P. Koledy Štědrej večer nastal (orig. in G) MM56 fl+kyt
Vrba, P. Koledy Štědrej večer nastal (orig. in G) MM56 kyt
Vrba, P. Koledy Štědrej večer nastal (orig. in G) MM58 kyt
Vrba, P. Koledy Štědrej večer nastal (orig. in G) MM60 kyt
Vrba, P. Koledy Štědrej večer nastal (orig. in G) MM63 kyt
Vrba, P. Koledy Štědrej večer nastal (orig. in G) MM66 kyt
Vrba, P. Koledy Štědrej večer nastal (orig. in G) MM69 kyt
Vrba, P. Koledy Štědrej večer nastal (orig. in G) MM72 kyt
Vrba, P. Koledy Štědrej večer nastal (orig. in G) MM76 kyt
Vrba, P. Koledy Štědrej večer nastal (orig. in G) MM80 fl+kyt
Vrba, P. Koledy Štědrej večer nastal (orig. in G) MM80 kyt
4. Bresgen, C.: Sonatine 2. Langsam
(e´- e´´)
Bresgen, C. Sonatine 2. Langsam MM46 pno
Bresgen, C. Sonatine 2. Langsam MM50 fl+pno
Bresgen, C. Sonatine 2. Langsam MM50 pno
Bresgen, C. Sonatine 2. Langsam MM54 pno
3. Skladby s tónem e´´ po notách šestnáctinových:
Bonsor, B. 6CP: 6. Polka Dots
Bonsor, B. 6CP 6. Polka Dots MM48 fl+pno
Bonsor, B. 6CP 6. Polka Dots MM48 pno
Bonsor, B. 6CP 6. Polka Dots MM52 pno
Bonsor, B. 6CP 6. Polka Dots MM56 pno
Bonsor, B. 6CP 6. Polka Dots MM60 pno
Bonsor, B. 6CP 6. Polka Dots MM63 pno
Bonsor, B. 6CP 6. Polka Dots MM66 pno
Bonsor, B. 6CP 6. Polka Dots MM69 pno
Bonsor, B. 6CP 6. Polka Dots MM72 pno
Bonsor, B. 6CP 6. Polka Dots MM76 pno
Bonsor, B. 6CP 6. Polka Dots MM80 pno
Bonsor, B. 6CP 6. Polka Dots MM84 pno
Bonsor, B. 6CP 6. Polka Dots MM88 pno
Bonsor, B. 6CP 6. Polka Dots MM92 pno
Bonsor, B. 6CP 6. Polka Dots MM96 pno
Bonsor, B. 6CP 6. Polka Dots MM100 pno
Bonsor, B. 6CP 6. Polka Dots MM104 pno
Bonsor, B. 6CP 6. Polka Dots MM108 pno
Bonsor, B. 6CP 6. Polka Dots MM112 fl+pno
Bonsor, B. 6CP 6. Polka Dots MM112 pno
Sládek, F.2: Má zlatá Mařenko (in C)
Sládek, F.2 54. Má zlatá Mařenko (transp. in C) - .pdf
dokument .pdf, 49 kB
Sládek, F.2 54. Má zlatá Mařenko (transp. in C) - Soprano Recorder.pdf
dokument .pdf, 38 kB
Sládek, F.2 Má zlatá Mařenko - lyrics.pdf
dokument .pdf, 529 kB
Sládek, F.2 54. Má zlatá Mařenko (transp. in C) MM30 fl+pno
Sládek, F.2 54. Má zlatá Mařenko (transp. in C) MM30 pno
Sládek, F.2 54. Má zlatá Mařenko (transp. in C) MM32 pno
Sládek, F.2 54. Má zlatá Mařenko (transp. in C) MM34 pno
Sládek, F.2 54. Má zlatá Mařenko (transp. in C) MM36 pno
Sládek, F.2 54. Má zlatá Mařenko (transp. in C) MM38 pno
Sládek, F.2 54. Má zlatá Mařenko (transp. in C) MM40 pno
Sládek, F.2 54. Má zlatá Mařenko (transp. in C) MM42 pno
Sládek, F.2 54. Má zlatá Mařenko (transp. in C) MM44 pno
Sládek, F.2 54. Má zlatá Mařenko (transp. in C) MM46 pno
Sládek, F.2 54. Má zlatá Mařenko (transp. in C) MM48 pno
Sládek, F.2 54. Má zlatá Mařenko (transp. in C) MM50 fl+pno
Sládek, F.2 54. Má zlatá Mařenko (transp. in C) MM50 pno
Vrba, P. Koledy: Půjdem spolu do Betléma
Vrba, P. Koledy Půjdem spolu do Betléma (orig. in G) MM40 fl+kyt
Vrba, P. Koledy Půjdem spolu do Betléma (orig. in G) MM40 kyt
Vrba, P. Koledy Půjdem spolu do Betléma (orig. in G) MM42 kyt
Vrba, P. Koledy Půjdem spolu do Betléma (orig. in G) MM44 kyt
Vrba, P. Koledy Půjdem spolu do Betléma (orig. in G) MM46 kyt
Vrba, P. Koledy Půjdem spolu do Betléma (orig. in G) MM48 kyt
Vrba, P. Koledy Půjdem spolu do Betléma (orig. in G) MM50 kyt
Vrba, P. Koledy Půjdem spolu do Betléma (orig. in G) MM52 kyt
Vrba, P. Koledy Půjdem spolu do Betléma (orig. in G) MM54 kyt
Vrba, P. Koledy Půjdem spolu do Betléma (orig. in G) MM56 kyt
Vrba, P. Koledy Půjdem spolu do Betléma (orig. in G) MM58 kyt
Vrba, P. Koledy Půjdem spolu do Betléma (orig. in G) MM60 kyt
Vrba, P. Koledy Půjdem spolu do Betléma (orig. in G) MM63 kyt
Vrba, P. Koledy Půjdem spolu do Betléma (orig. in G) MM66 kyt
Vrba, P. Koledy Půjdem spolu do Betléma (orig. in G) MM69 kyt
Vrba, P. Koledy Půjdem spolu do Betléma (orig. in G) MM72 kyt
Vrba, P. Koledy Půjdem spolu do Betléma (orig. in G) MM76 kyt
Vrba, P. Koledy Půjdem spolu do Betléma (orig. in G) MM80 fl+kyt
Vrba, P. Koledy Půjdem spolu do Betléma (orig. in G) MM80 kyt
4. Skladby s tónem gis´:
1. Klement, M. ZHS: 088. Německý tanec
(a´- gis´)
Klement, M. ZHS 88. Německý tanec MM72 cemb
Klement, M. ZHS 88. Německý tanec MM72 fl+cemb
Klement, M. ZHS 88. Německý tanec MM76 cemb
Klement, M. ZHS 88. Německý tanec MM80 cemb
Klement, M. ZHS 88. Německý tanec MM84 cemb
Klement, M. ZHS 88. Německý tanec MM88 cemb
Klement, M. ZHS 88. Německý tanec MM92 cemb
Klement, M. ZHS 88. Německý tanec MM96 cemb
Klement, M. ZHS 88. Německý tanec MM100 cemb
Klement, M. ZHS 88. Německý tanec MM100 fl+cemb
1. Klement, M. ZHS: 090. Tanec
Klement, M. ZHS 90. Tanec MM60 cemb
Klement, M. ZHS 90. Tanec MM60 fl+cemb
Klement, M. ZHS 90. Tanec MM63 cemb
Klement, M. ZHS 90. Tanec MM66 cemb
Klement, M. ZHS 90. Tanec MM69 cemb
Klement, M. ZHS 90. Tanec MM72 cemb
Klement, M. ZHS 90. Tanec MM76 cemb
Klement, M. ZHS 90. Tanec MM80 cemb
Klement, M. ZHS 90. Tanec MM84 cemb
Klement, M. ZHS 90. Tanec MM88 cemb
Klement, M. ZHS 90. Tanec MM92 cemb
Klement, M. ZHS 90. Tanec MM96 cemb
Klement, M. ZHS 90. Tanec MM100 cemb
Klement, M. ZHS 90. Tanec MM100 fl+cemb
1. RRA 1: 03. Anonymous Une Jeune Fillette
RRA 1 3. Une Jeune Fillette (orig. in a) MM38 cemb
RRA 1 3. Une Jeune Fillette (orig. in a) MM38 fl+cemb
RRA 1 3. Une Jeune Fillette (orig. in a) MM42 cemb
RRA 1 3. Une Jeune Fillette (orig. in a) MM46 cemb
RRA 1 3. Une Jeune Fillette (orig. in a) MM48 cemb
RRA 1 3. Une Jeune Fillette (orig. in a) MM50 cemb
RRA 1 3. Une Jeune Fillette (orig. in a) MM50 fl+cemb
1. RRA 1: 07. Gastoldi, G. G. Questa Dolce Sirena (in a) (+A)
RRA 1 7. Questa Dolce Sirena (transp. in a) - Soprano Recorder.pdf
dokument .pdf, 32 kB
RRA 1 7. Questa Dolce Sirena (transp. in a) MM72 cemb
RRA 1 7. Questa Dolce Sirena (transp. in a) MM72 fl+cemb
RRA 1 7. Questa Dolce Sirena (transp. in a) MM76 cemb
RRA 1 7. Questa Dolce Sirena (transp. in a) MM80 cemb
RRA 1 7. Questa Dolce Sirena (transp. in a) MM84 cemb
RRA 1 7. Questa Dolce Sirena (transp. in a) MM88 cemb
RRA 1 7. Questa Dolce Sirena (transp. in a) MM92 cemb
RRA 1 7. Questa Dolce Sirena (transp. in a) MM96 cemb
RRA 1 7. Questa Dolce Sirena (transp. in a) MM100 cemb
RRA 1 7. Questa Dolce Sirena (transp. in a) MM100 fl+cemb
1. RRA 2: 04. Susato, T. Ronde
RRA 2 4. Ronde MM40 cemb
RRA 2 4. Ronde MM40 fl+cemb
RRA 2 4. Ronde MM42 cemb
RRA 2 4. Ronde MM44 cemb
RRA 2 4. Ronde MM46 cemb
RRA 2 4. Ronde MM48 cemb
RRA 2 4. Ronde MM50 cemb
RRA 2 4. Ronde MM52 cemb
RRA 2 4. Ronde MM54 cemb
RRA 2 4. Ronde MM56 cemb
RRA 2 4. Ronde MM58 cemb
RRA 2 4. Ronde MM60 cemb
RRA 2 4. Ronde MM63 cemb
RRA 2 4. Ronde MM66 cemb
RRA 2 4. Ronde MM69 cemb
RRA 2 4. Ronde MM72 cemb
RRA 2 4. Ronde MM76 cemb
RRA 2 4. Ronde MM80 cemb
RRA 2 4. Ronde MM80 fl+cemb
1. RRA 2: 20. Henry VIII Pastime with Good Company
RRA 2 20. Pastime with Good Company MM72 fl+loutna
RRA 2 20. Pastime with Good Company MM72 loutna
RRA 2 20. Pastime with Good Company MM76 loutna
RRA 2 20. Pastime with Good Company MM80 loutna
RRA 2 20. Pastime with Good Company MM84 loutna
RRA 2 20. Pastime with Good Company MM88 loutna
RRA 2 20. Pastime with Good Company MM92 loutna
RRA 2 20. Pastime with Good Company MM96 loutna
RRA 2 20. Pastime with Good Company MM100 loutna
RRA 2 20. Pastime with Good Company MM104 loutna
RRA 2 20. Pastime with Good Company MM108 loutna
RRA 2 20. Pastime with Good Company MM112 loutna
RRA 2 20. Pastime with Good Company MM116 fl+loutna
RRA 2 20. Pastime with Good Company MM116 loutna
1. Sládek, F.1: Když tě vidím má panenko (in D)
Sládek, F.1 62. Když tě vidím má panenko (transp. in D) - .pdf
dokument .pdf, 61 kB
Sládek, F.1 62. Když tě vidím má panenko (transp. in D) - Soprano Recorder.pdf
dokument .pdf, 38 kB
Sládek, F.1 Když tě vidím má panenko - lyrics.pdf
dokument .pdf, 515 kB
Sládek, F.1 62. Když tě vidím má panenko (transp. in D) MM54 fl+pno
Sládek, F.1 62. Když tě vidím má panenko (transp. in D) MM54 pno
Sládek, F.1 62. Když tě vidím má panenko (transp. in D) MM56 pno
Sládek, F.1 62. Když tě vidím má panenko (transp. in D) MM58 pno
Sládek, F.1 62. Když tě vidím má panenko (transp. in D) MM60 pno
Sládek, F.1 62. Když tě vidím má panenko (transp. in D) MM63 pno
Sládek, F.1 62. Když tě vidím má panenko (transp. in D) MM66 pno
Sládek, F.1 62. Když tě vidím má panenko (transp. in D) MM69 fl+pno
Sládek, F.1 62. Když tě vidím má panenko (transp. in D) MM69 pno
1. Sládek, F.2: Když jsem šel okolo vrat
Sládek, F.2 40. Když jsem šel okolo vrat (orig. in a) - .pdf
dokument .pdf, 46 kB
Sládek, F.2 40. Když jsem šel okolo vrat (orig. in a) - Soprano Recorder.pdf
dokument .pdf, 35 kB
Sládek, F.2 Když jsem šel okolo vrat - lyrics.pdf
dokument .pdf, 519 kB
Sládek, F.2 40. Když jsem šel okolo vrat (orig. in a) MM72 fl+pno
Sládek, F.2 40. Když jsem šel okolo vrat (orig. in a) MM72 pno
Sládek, F.2 40. Když jsem šel okolo vrat (orig. in a) MM76 pno
Sládek, F.2 40. Když jsem šel okolo vrat (orig. in a) MM80 pno
Sládek, F.2 40. Když jsem šel okolo vrat (orig. in a) MM84 fl+pno
Sládek, F.2 40. Když jsem šel okolo vrat (orig. in a) MM84 pno
1. Sládek, F.2: Láska, Bože, láska
Sládek, F.2 62. Láska, Bože, láska (orig. in A) - .pdf
dokument .pdf, 43 kB
Sládek, F.2 62. Láska, Bože, láska (orig. in A) - Soprano Recorder.pdf
dokument .pdf, 34 kB
Sládek, F.2 Láska, Bože, láska - lyrics.pdf
dokument .pdf, 515 kB
Sládek, F.2 62. Láska, Bože, láska (orig. in A) MM56 fl+pno
Sládek, F.2 62. Láska, Bože, láska (orig. in A) MM56 pno
Sládek, F.2 62. Láska, Bože, láska (orig. in A) MM58 pno
Sládek, F.2 62. Láska, Bože, láska (orig. in A) MM60 pno
Sládek, F.2 62. Láska, Bože, láska (orig. in A) MM63 fl+pno
Sládek, F.2 62. Láska, Bože, láska (orig. in A) MM63 pno
1. Sládek, F.2: Strejček Nimra
Sládek, F.2 87. Strejček Nimra (orig. in G) - .pdf
dokument .pdf, 48 kB
Sládek, F.2 87. Strejček Nimra (orig. in G) - Soprano Recorder.pdf
dokument .pdf, 36 kB
Sládek, F.2 Strejček Nimra - lyrics.pdf
dokument .pdf, 525 kB
Sládek, F.2 87. Strejček Nimra (orig. in G) MM50 fl+pno
Sládek, F.2 87. Strejček Nimra (orig. in G) MM50 pno
Sládek, F.2 87. Strejček Nimra (orig. in G) MM52 pno
Sládek, F.2 87. Strejček Nimra (orig. in G) MM54 pno
Sládek, F.2 87. Strejček Nimra (orig. in G) MM56 pno
Sládek, F.2 87. Strejček Nimra (orig. in G) MM58 pno
Sládek, F.2 87. Strejček Nimra (orig. in G) MM60 pno
Sládek, F.2 87. Strejček Nimra (orig. in G) MM63 pno
Sládek, F.2 87. Strejček Nimra (orig. in G) MM66 pno
Sládek, F.2 87. Strejček Nimra (orig. in G) MM69 pno
Sládek, F.2 87. Strejček Nimra (orig. in G) MM72 pno
Sládek, F.2 87. Strejček Nimra (orig. in G) MM76 pno
Sládek, F.2 87. Strejček Nimra (orig. in G) MM80 pno
Sládek, F.2 87. Strejček Nimra (orig. in G) MM84 pno
Sládek, F.2 87. Strejček Nimra (orig. in G) MM88 pno
Sládek, F.2 87. Strejček Nimra (orig. in G) MM92 fl+pno
Sládek, F.2 87. Strejček Nimra (orig. in G) MM92 pno
2. RRA 1: 13. Anonymous Passa Mesure Gaillard
(e´- gis´)
RRA 1 13. Passa Mesure Gaillard MM60 fl+loutcemb
RRA 1 13. Passa Mesure Gaillard MM60 loutcemb
RRA 1 13. Passa Mesure Gaillard MM63 loutcemb
RRA 1 13. Passa Mesure Gaillard MM66 loutcemb
RRA 1 13. Passa Mesure Gaillard MM69 loutcemb
RRA 1 13. Passa Mesure Gaillard MM72 loutcemb
RRA 1 13. Passa Mesure Gaillard MM76 loutcemb
RRA 1 13. Passa Mesure Gaillard MM80 loutcemb
RRA 1 13. Passa Mesure Gaillard MM84 loutcemb
RRA 1 13. Passa Mesure Gaillard MM88 loutcemb
RRA 1 13. Passa Mesure Gaillard MM92 loutcemb
RRA 1 13. Passa Mesure Gaillard MM96 loutcemb
RRA 1 13. Passa Mesure Gaillard MM100 loutcemb
RRA 1 13. Passa Mesure Gaillard MM104 loutcemb
RRA 1 13. Passa Mesure Gaillard MM108 loutcemb
RRA 1 13. Passa Mesure Gaillard MM112 fl+loutcemb
RRA 1 13. Passa Mesure Gaillard MM112 loutcemb
3. BRA 2: 09. Corelli, A. Sarabanda
(h´- gis´)
BRA 2 9. Corelli, A. Sarabanda MM72 cemb
BRA 2 9. Corelli, A. Sarabanda MM72 fl+cemb
BRA 2 9. Corelli, A. Sarabanda MM76 cemb
BRA 2 9. Corelli, A. Sarabanda MM80 cemb
BRA 2 9. Corelli, A. Sarabanda MM84 cemb
BRA 2 9. Corelli, A. Sarabanda MM88 cemb
BRA 2 9. Corelli, A. Sarabanda MM88 fl+cemb
3. Vrba, P. Koledy: Byla cesta, byla ušlapaná
Vrba, P. Koledy Byla cesta, byla ušlapaná (orig. in e) MM60 fl+kyt
Vrba, P. Koledy Byla cesta, byla ušlapaná (orig. in e) MM60 kyt
Vrba, P. Koledy Byla cesta, byla ušlapaná (orig. in e) MM63 kyt
Vrba, P. Koledy Byla cesta, byla ušlapaná (orig. in e) MM66 kyt
Vrba, P. Koledy Byla cesta, byla ušlapaná (orig. in e) MM69 kyt
Vrba, P. Koledy Byla cesta, byla ušlapaná (orig. in e) MM72 kyt
Vrba, P. Koledy Byla cesta, byla ušlapaná (orig. in e) MM76 kyt
Vrba, P. Koledy Byla cesta, byla ušlapaná (orig. in e) MM80 fl+kyt
Vrba, P. Koledy Byla cesta, byla ušlapaná (orig. in e) MM80 kyt
4. Klement, M. ZHS: 089. Galliarda
(fis´- gis´)
Klement, M. ZHS 89. Galliarda MM92 cemb
Klement, M. ZHS 89. Galliarda MM92 fl+cemb
Klement, M. ZHS 89. Galliarda MM96 cemb
Klement, M. ZHS 89. Galliarda MM100 cemb
Klement, M. ZHS 89. Galliarda MM104 cemb
Klement, M. ZHS 89. Galliarda MM108 cemb
Klement, M. ZHS 89. Galliarda MM112 cemb
Klement, M. ZHS 89. Galliarda MM116 cemb
Klement, M. ZHS 89. Galliarda MM120 cemb
Klement, M. ZHS 89. Galliarda MM126 cemb
Klement, M. ZHS 89. Galliarda MM132 cemb
Klement, M. ZHS 89. Galliarda MM138 cemb
Klement, M. ZHS 89. Galliarda MM144 cemb
Klement, M. ZHS 89. Galliarda MM152 cemb
Klement, M. ZHS 89. Galliarda MM160 cemb
Klement, M. ZHS 89. Galliarda MM160 fl+cemb
4. RRA 1: 01. Arbeau, Th. Pavane
RRA 1 1. Pavane (orig. in a) MM40 fl+loutna
RRA 1 1. Pavane (orig. in a) MM40 loutna
RRA 1 1. Pavane (orig. in a) MM42 loutna
RRA 1 1. Pavane (orig. in a) MM44 loutna
RRA 1 1. Pavane (orig. in a) MM46 loutna
RRA 1 1. Pavane (orig. in a) MM48 loutna
RRA 1 1. Pavane (orig. in a) MM50 fl+loutna
RRA 1 1. Pavane (orig. in a) MM50 loutna
4. RRA 2: 06. Anonymous La Traditora
RRA 2 6. La Traditora MM30 cemb
RRA 2 6. La Traditora MM30 fl+cemb
RRA 2 6. La Traditora MM32 cemb
RRA 2 6. La Traditora MM34 cemb
RRA 2 6. La Traditora MM36 cemb
RRA 2 6. La Traditora MM38 cemb
RRA 2 6. La Traditora MM40 cemb
RRA 2 6. La Traditora MM42 cemb
RRA 2 6. La Traditora MM44 cemb
RRA 2 6. La Traditora MM46 cemb
RRA 2 6. La Traditora MM48 cemb
RRA 2 6. La Traditora MM50 cemb
RRA 2 6. La Traditora MM52 cemb
RRA 2 6. La Traditora MM54 cemb
RRA 2 6. La Traditora MM56 cemb
RRA 2 6. La Traditora MM58 cemb
RRA 2 6. La Traditora MM60 cemb
RRA 2 6. La Traditora MM63 cemb
RRA 2 6. La Traditora MM63 fl+cemb
4. Sládek, F.2: Počkej, povím (in D)
Sládek, F.2 77. Počkej, povím (transp. in D) - .pdf
dokument .pdf, 60 kB
Sládek, F.2 77. Počkej, povím (transp. in D) - Soprano Recorder.pdf
dokument .pdf, 49 kB
Sládek, F.2 Počkej, povím - lyrics.pdf
dokument .pdf, 514 kB
Sládek, F.2 77. Počkej, povím (transp. in D) MM54 fl+pno
Sládek, F.2 77. Počkej, povím (transp. in D) MM54 pno
Sládek, F.2 77. Počkej, povím (transp. in D) MM56 pno
Sládek, F.2 77. Počkej, povím (transp. in D) MM58 pno
Sládek, F.2 77. Počkej, povím (transp. in D) MM60 pno
Sládek, F.2 77. Počkej, povím (transp. in D) MM63 pno
Sládek, F.2 77. Počkej, povím (transp. in D) MM66 pno
Sládek, F.2 77. Počkej, povím (transp. in D) MM69 pno
Sládek, F.2 77. Počkej, povím (transp. in D) MM72 pno
Sládek, F.2 77. Počkej, povím (transp. in D) MM76 pno
Sládek, F.2 77. Počkej, povím (transp. in D) MM80 fl+pno
Sládek, F.2 77. Počkej, povím (transp. in D) MM80 pno
5. Skladby s tónem dis´´/es´´:
1. Sládek, F.2: Běžela ovečka
(e´´- dis´´)
Sládek, F.2 Běžela ovečka - lyrics.pdf
dokument .pdf, 522 kB
Sládek. F.2 7. Běžela ovečka (orig. in E) - .pdf
dokument .pdf, 51 kB
Sládek. F.2 7. Běžela ovečka (orig. in E) - Soprano Recorder.pdf
dokument .pdf, 37 kB
Sládek. F.2 7. Běžela ovečka (orig. in E) MM46 fl+pno
Sládek. F.2 7. Běžela ovečka (orig. in E) MM46 pno
Sládek. F.2 7. Běžela ovečka (orig. in E) MM48 pno
Sládek. F.2 7. Běžela ovečka (orig. in E) MM50 pno
Sládek. F.2 7. Běžela ovečka (orig. in E) MM52 pno
Sládek. F.2 7. Běžela ovečka (orig. in E) MM54 pno
Sládek. F.2 7. Běžela ovečka (orig. in E) MM56 pno
Sládek. F.2 7. Běžela ovečka (orig. in E) MM58 pno
Sládek. F.2 7. Běžela ovečka (orig. in E) MM60 pno
Sládek. F.2 7. Běžela ovečka (orig. in E) MM63 pno
Sládek. F.2 7. Běžela ovečka (orig. in E) MM66 pno
Sládek. F.2 7. Běžela ovečka (orig. in E) MM69 pno
Sládek. F.2 7. Běžela ovečka (orig. in E) MM72 pno
Sládek. F.2 7. Běžela ovečka (orig. in E) MM76 pno
Sládek. F.2 7. Běžela ovečka (orig. in E) MM80 pno
Sládek. F.2 7. Běžela ovečka (orig. in E) MM84 pno
Sládek. F.2 7. Běžela ovečka (orig. in E) MM88 pno
Sládek. F.2 7. Běžela ovečka (orig. in E) MM92 pno
Sládek. F.2 7. Běžela ovečka (orig. in E) MM96 fl+pno
Sládek. F.2 7. Běžela ovečka (orig. in E) MM96 pno
1. Sládek, F.2: Kdybys byl, Jeníčku
Sládek, F.2 35. Kdybys byl, Jeníčku, poslouchal matičku (orig. in E) - .pdf
dokument .pdf, 46 kB
Sládek, F.2 35. Kdybys byl, Jeníčku, poslouchal matičku (orig. in E) - Soprano Recorder.pdf
dokument .pdf, 33 kB
Sládek, F.2 Kdybys byl, Jeníčku - lyrics.pdf
dokument .pdf, 516 kB
Sládek, F.2 35. Kdybys byl, Jeníčku, poslouchal matičku (orig. in E) MM48 fl+pno
Sládek, F.2 35. Kdybys byl, Jeníčku, poslouchal matičku (orig. in E) MM48 pno
Sládek, F.2 35. Kdybys byl, Jeníčku, poslouchal matičku (orig. in E) MM50 pno
Sládek, F.2 35. Kdybys byl, Jeníčku, poslouchal matičku (orig. in E) MM52 pno
Sládek, F.2 35. Kdybys byl, Jeníčku, poslouchal matičku (orig. in E) MM54 pno
Sládek, F.2 35. Kdybys byl, Jeníčku, poslouchal matičku (orig. in E) MM56 pno
Sládek, F.2 35. Kdybys byl, Jeníčku, poslouchal matičku (orig. in E) MM58 pno
Sládek, F.2 35. Kdybys byl, Jeníčku, poslouchal matičku (orig. in E) MM60 pno
Sládek, F.2 35. Kdybys byl, Jeníčku, poslouchal matičku (orig. in E) MM63 pno
Sládek, F.2 35. Kdybys byl, Jeníčku, poslouchal matičku (orig. in E) MM66 pno
Sládek, F.2 35. Kdybys byl, Jeníčku, poslouchal matičku (orig. in E) MM69 pno
Sládek, F.2 35. Kdybys byl, Jeníčku, poslouchal matičku (orig. in E) MM72 pno
Sládek, F.2 35. Kdybys byl, Jeníčku, poslouchal matičku (orig. in E) MM76 pno
Sládek, F.2 35. Kdybys byl, Jeníčku, poslouchal matičku (orig. in E) MM80 fl+pno
Sládek, F.2 35. Kdybys byl, Jeníčku, poslouchal matičku (orig. in E) MM80 pno
2. Praetorius, M. TaT: 2. Spagnoletta
(d´´- es´´)
Praetorius, M. TaT 2. Spagnoletta MM36 fl+loutna
Praetorius, M. TaT 2. Spagnoletta MM36 loutna
Praetorius, M. TaT 2. Spagnoletta MM40 loutna
Praetorius, M. TaT 2. Spagnoletta MM44 loutna
Praetorius, M. TaT 2. Spagnoletta MM48 loutna
Praetorius, M. TaT 2. Spagnoletta MM52 loutna
Praetorius, M. TaT 2. Spagnoletta MM54 loutna
Praetorius, M. TaT 2. Spagnoletta MM56 loutna
Praetorius, M. TaT 2. Spagnoletta MM58 loutna
Praetorius, M. TaT 2. Spagnoletta MM60 fl+loutna
Praetorius, M. TaT 2. Spagnoletta MM60 loutna
2. Sládek, F.2: Ach, dybych já byla tú bílú holubičkú
Sládek, F.2 1. Ach, dybych já byla tú bílú holubičkú (orig. in g) - Soprano Recorder.pdf
dokument .pdf, 34 kB
Sládek, F.2 1. Ach, dybych já byla tú bílú holubičkú (orig. in g) -.pdf
dokument .pdf, 53 kB
Sládek, F.2 1. Ach, dybych já byla tú bílú holubičkú (orig. in g) MM60 fl+pno
Sládek, F.2 1. Ach, dybych já byla tú bílú holubičkú (orig. in g) MM60 pno
Sládek, F.2 1. Ach, dybych já byla tú bílú holubičkú (orig. in g) MM63 pno
Sládek, F.2 1. Ach, dybych já byla tú bílú holubičkú (orig. in g) MM66 pno
Sládek, F.2 1. Ach, dybych já byla tú bílú holubičkú (orig. in g) MM69 pno
Sládek, F.2 1. Ach, dybych já byla tú bílú holubičkú (orig. in g) MM72 pno
Sládek, F.2 1. Ach, dybych já byla tú bílú holubičkú (orig. in g) MM76 fl+pno
Sládek, F.2 1. Ach, dybych já byla tú bílú holubičkú (orig. in g) MM76 pno
3. Sládek, F.1: Ančičko šafářovic
(h´- dis´´)
Sládek, F.1 14. Ančičko šafářovic (orig. in H) - .pdf
dokument .pdf, 49 kB
Sládek, F.1 14. Ančičko šafářovic (orig. in H) - Soprano Recorder.pdf
dokument .pdf, 32 kB
Sládek, F.1 14. Ančičko šafářovic (orig. in H) MM72 fl+pno
Sládek, F.1 14. Ančičko šafářovic (orig. in H) MM72 pno
Sládek, F.1 14. Ančičko šafářovic (orig. in H) MM76 pno
Sládek, F.1 14. Ančičko šafářovic (orig. in H) MM80 pno
Sládek, F.1 14. Ančičko šafářovic (orig. in H) MM84 pno
Sládek, F.1 14. Ančičko šafářovic (orig. in H) MM88 pno
Sládek, F.1 14. Ančičko šafářovic (orig. in H) MM92 pno
Sládek, F.1 14. Ančičko šafářovic (orig. in H) MM96 fl+pno
Sládek, F.1 14. Ančičko šafářovic (orig. in H) MM96 pno
3. Sládek, F.1: Kde domov můj
Sládek, F.1 49. Kde domov můj - .pdf
dokument .pdf, 69 kB
Sládek, F.1 49. Kde domov můj - Soprano Recorder.pdf
dokument .pdf, 39 kB
Sládek, F.1 49. Kde domov můj MM56 fl+pno
Sládek, F.1 49. Kde domov můj MM56 pno
Sládek, F.1 49. Kde domov můj MM58 pno
Sládek, F.1 49. Kde domov můj MM60 pno
Sládek, F.1 49. Kde domov můj MM63 pno
Sládek, F.1 49. Kde domov můj MM66 pno
Sládek, F.1 49. Kde domov můj MM69 pno
Sládek, F.1 49. Kde domov můj MM72 pno
Sládek, F.1 49. Kde domov můj MM76 pno
Sládek, F.1 49. Kde domov můj MM80 fl+pno
Sládek, F.1 49. Kde domov můj MM80 pno
4. RRA 1: 21. Attaingnant, P. Pavane (ABRSM 2B/22)
RRA 1 21. Attaingnant, P. Pavane MM48 cemb
RRA 1 21. Attaingnant, P. Pavane MM48 fl+cemb
RRA 1 21. Attaingnant, P. Pavane MM50 cemb
RRA 1 21. Attaingnant, P. Pavane MM52 cemb
RRA 1 21. Attaingnant, P. Pavane MM54 cemb
RRA 1 21. Attaingnant, P. Pavane MM56 cemb
RRA 1 21. Attaingnant, P. Pavane MM56 fl+cemb
4. RRA 2: 12. Verdelot, Ph. Quanto sia liet´ il giorno
(cis´´- dis´´)
RRA 2 12. Quanto sia liet´ il giorno MM40 fl+loutna
RRA 2 12. Quanto sia liet´ il giorno MM40 loutna
RRA 2 12. Quanto sia liet´ il giorno MM42 loutna
RRA 2 12. Quanto sia liet´ il giorno MM44 loutna
RRA 2 12. Quanto sia liet´ il giorno MM46 loutna
RRA 2 12. Quanto sia liet´ il giorno MM48 loutna
RRA 2 12. Quanto sia liet´ il giorno MM50 loutna
RRA 2 12. Quanto sia liet´ il giorno MM52 loutna
RRA 2 12. Quanto sia liet´ il giorno MM54 loutna
RRA 2 12. Quanto sia liet´ il giorno MM56 loutna
RRA 2 12. Quanto sia liet´ il giorno MM58 loutna
RRA 2 12. Quanto sia liet´ il giorno MM60 fl+loutna
RRA 2 12. Quanto sia liet´ il giorno MM60 loutna
4. Sládek, F.2: Kukulienka kuká
Sládek, F.2 45. Kukulienka kuká (orig. in E) - .pdf
dokument .pdf, 43 kB
Sládek, F.2 45. Kukulienka kuká (orig. in E) - Soprano Recorder.pdf
dokument .pdf, 30 kB
Sládek, F.2 45. Kukulienka kuká (orig. in E) MM52 fl+pno
Sládek, F.2 45. Kukulienka kuká (orig. in E) MM52 pno
Sládek, F.2 45. Kukulienka kuká (orig. in E) MM56 pno
Sládek, F.2 45. Kukulienka kuká (orig. in E) MM60 pno
Sládek, F.2 45. Kukulienka kuká (orig. in E) MM63 pno
Sládek, F.2 45. Kukulienka kuká (orig. in E) MM66 fl+pno
Sládek, F.2 45. Kukulienka kuká (orig. in E) MM66 pno
5. Sládek, F.2: Na tom pražském mostě
(b´- es´´)
Sládek, F.2 61. Na tom pražském mostě (orig. in Es) - .pdf
dokument .pdf, 43 kB
Sládek, F.2 61. Na tom pražském mostě (orig. in Es) - Soprano Recorder.pdf
dokument .pdf, 32 kB
Sládek, F.2 Na tom pražském mostě - lyrics.pdf
dokument .pdf, 511 kB
Sládek, F.2 61. Na tom pražském mostě (orig. in Es) MM50 fl+pno
Sládek, F.2 61. Na tom pražském mostě (orig. in Es) MM50 pno
Sládek, F.2 61. Na tom pražském mostě (orig. in Es) MM52 pno
Sládek, F.2 61. Na tom pražském mostě (orig. in Es) MM54 pno
Sládek, F.2 61. Na tom pražském mostě (orig. in Es) MM56 pno
Sládek, F.2 61. Na tom pražském mostě (orig. in Es) MM58 pno
Sládek, F.2 61. Na tom pražském mostě (orig. in Es) MM60 pno
Sládek, F.2 61. Na tom pražském mostě (orig. in Es) MM63 pno
Sládek, F.2 61. Na tom pražském mostě (orig. in Es) MM66 pno
Sládek, F.2 61. Na tom pražském mostě (orig. in Es) MM69 pno
Sládek, F.2 61. Na tom pražském mostě (orig. in Es) MM72 pno
Sládek, F.2 61. Na tom pražském mostě (orig. in Es) MM76 pno
Sládek, F.2 61. Na tom pražském mostě (orig. in Es) MM80 pno
Sládek, F.2 61. Na tom pražském mostě (orig. in Es) MM84 pno
Sládek, F.2 61. Na tom pražském mostě (orig. in Es) MM88 pno
Sládek, F.2 61. Na tom pražském mostě (orig. in Es) MM92 pno
Sládek, F.2 61. Na tom pražském mostě (orig. in Es) MM96 fl+pno
Sládek, F.2 61. Na tom pražském mostě (orig. in Es) MM96 pno
6. Skladby s tónem dis´/es´:
1. RRA 1: 04. Campion, Th. What if a Day or a Moneth or a Year (in e)
RRA 1 4. What if a Day or a Moneth or a Year (transp. in e) - Soprano Recorder.pdf
dokument .pdf, 32 kB
RRA 1 4. What if a Day or a Moneth or a Year (transp. in e) MM72 fl+loutcemb
RRA 1 4. What if a Day or a Moneth or a Year (transp. in e) MM72 loutcemb
RRA 1 4. What if a Day or a Moneth or a Year (transp. in e) MM76 loutcemb
RRA 1 4. What if a Day or a Moneth or a Year (transp. in e) MM80 loutcemb
RRA 1 4. What if a Day or a Moneth or a Year (transp. in e) MM84 loutcemb
RRA 1 4. What if a Day or a Moneth or a Year (transp. in e) MM88 loutcemb
RRA 1 4. What if a Day or a Moneth or a Year (transp. in e) MM92 fl+loutcemb
RRA 1 4. What if a Day or a Moneth or a Year (transp. in e) MM92 loutcemb
1. RRA 1: 07. Gastoldi, G. G. Questa Dolce Sirena (in e)
RRA 1 7. Questa Dolce Sirena (transp. in e) - Soprano Recorder.pdf
dokument .pdf, 32 kB
RRA 1 7. Questa Dolce Sirena (transp. in e) MM80 fl+loutcemb
RRA 1 7. Questa Dolce Sirena (transp. in e) MM80 loutcemb
RRA 1 7. Questa Dolce Sirena (transp. in e) MM84 loutcemb
RRA 1 7. Questa Dolce Sirena (transp. in e) MM88 loutcemb
RRA 1 7. Questa Dolce Sirena (transp. in e) MM92 loutcemb
RRA 1 7. Questa Dolce Sirena (transp. in e) MM96 loutcemb
RRA 1 7. Questa Dolce Sirena (transp. in e) MM100 fl+loutcemb
RRA 1 7. Questa Dolce Sirena (transp. in e) MM100 loutcemb
1. RRA 1: 09. Gervaise, C. Pavane (in E )
RRA 1 9. Pavane (transp. in E) - Soprano Recorder.pdf
dokument .pdf, 30 kB
RRA 1 9. Pavane (transp. in E) MM46 fl+loutna
RRA 1 9. Pavane (transp. in E) MM46 loutna
RRA 1 9. Pavane (transp. in E) MM48 loutna
RRA 1 9. Pavane (transp. in E) MM50 loutna
RRA 1 9. Pavane (transp. in E) MM52 loutna
RRA 1 9. Pavane (transp. in E) MM54 loutna
RRA 1 9. Pavane (transp. in E) MM56 fl+loutna
RRA 1 9. Pavane (transp. in E) MM56 loutna
1. Sládek, F.1: Až já pojedu přes ten les (in e)
Sládek, F.1 17. Až já pojedu přes ten les (transp. in e) - .pdf
dokument .pdf, 53 kB
Sládek, F.1 17. Až já pojedu přes ten les (transp. in e) - Soprano Recorder.pdf
dokument .pdf, 31 kB
Sládek, F.1 Až já pojedu přes ten les - lyrics.pdf
dokument .pdf, 514 kB
Sládek, F.1 17. Až já pojedu přes ten les (transp. in e) MM72 fl+pno
Sládek, F.1 17. Až já pojedu přes ten les (transp. in e) MM72 pno
Sládek, F.1 17. Až já pojedu přes ten les (transp. in e) MM76 pno
Sládek, F.1 17. Až já pojedu přes ten les (transp. in e) MM80 pno
Sládek, F.1 17. Až já pojedu přes ten les (transp. in e) MM84 pno
Sládek, F.1 17. Až já pojedu přes ten les (transp. in e) MM88 pno
Sládek, F.1 17. Až já pojedu přes ten les (transp. in e) MM92 fl+pno
Sládek, F.1 17. Až já pojedu přes ten les (transp. in e) MM92 pno
1. Sládek, F.1: Kdybych já se nebál
Sládek, F.1 52. Kdybych já se nebál (orig. in E) - .pdf
dokument .pdf, 52 kB
Sládek, F.1 52. Kdybych já se nebál (orig. in E) - Soprano Recorder.pdf
dokument .pdf, 36 kB
Sládek, F.1 Kdybych já se nebál - lyrics.pdf
dokument .pdf, 517 kB
Sládek, F.1 52. Kdybych já se nebál (orig. in E) MM48 fl+pno
Sládek, F.1 52. Kdybych já se nebál (orig. in E) MM48 pno
Sládek, F.1 52. Kdybych já se nebál (orig. in E) MM52 pno
Sládek, F.1 52. Kdybych já se nebál (orig. in E) MM56 fl+pno
Sládek, F.1 52. Kdybych já se nebál (orig. in E) MM56 pno
Sládek, F.1 52. Kdybych já se nebál (orig. in E) MM60 pno
1. Sládek, F.1: Když tě vidím má panenko
Sládek, F.1 62. Když tě vidím má panenko (orig. in E) - .pdf
dokument .pdf, 61 kB
Sládek, F.1 62. Když tě vidím má panenko (orig. in E) - Soprano Recorder.pdf
dokument .pdf, 38 kB
Sládek, F.1 Když tě vidím má panenko - lyrics.pdf
dokument .pdf, 515 kB
Sládek, F.1 62. Když tě vidím má panenko (orig. in E) MM58 fl+pno
Sládek, F.1 62. Když tě vidím má panenko (orig. in E) MM58 pno
Sládek, F.1 62. Když tě vidím má panenko (orig. in E) MM60 pno
Sládek, F.1 62. Když tě vidím má panenko (orig. in E) MM63 pno
Sládek, F.1 62. Když tě vidím má panenko (orig. in E) MM66 pno
Sládek, F.1 62. Když tě vidím má panenko (orig. in E) MM69 fl+pno
Sládek, F.1 62. Když tě vidím má panenko (orig. in E) MM69 pno
2. Sládek, F.2: Hej, Slované
(h´- dis´)
Sládek, F.2 15. Hej, Slované (orig. in E) - .pdf
dokument .pdf, 64 kB
Sládek, F.2 15. Hej, Slované (orig. in E) - Soprano Recorder.pdf
dokument .pdf, 46 kB
Sládek, F.2 15. Hej, Slované (orig. in E) MM50 fl+pno
Sládek, F.2 15. Hej, Slované (orig. in E) MM50 pno
Sládek, F.2 15. Hej, Slované (orig. in E) MM52 pno
Sládek, F.2 15. Hej, Slované (orig. in E) MM54 pno
Sládek, F.2 15. Hej, Slované (orig. in E) MM56 pno
Sládek, F.2 15. Hej, Slované (orig. in E) MM58 pno
Sládek, F.2 15. Hej, Slované (orig. in E) MM60 pno
Sládek, F.2 15. Hej, Slované (orig. in E) MM63 pno
Sládek, F.2 15. Hej, Slované (orig. in E) MM66 pno
Sládek, F.2 15. Hej, Slované (orig. in E) MM69 pno
Sládek, F.2 15. Hej, Slované (orig. in E) MM72 pno
Sládek, F.2 15. Hej, Slované (orig. in E) MM76 pno
Sládek, F.2 15. Hej, Slované (orig. in E) MM80 pno
Sládek, F.2 15. Hej, Slované (orig. in E) MM84 pno
Sládek, F.2 15. Hej, Slované (orig. in E) MM88 pno
Sládek, F.2 15. Hej, Slované (orig. in E) MM92 fl+pno
Sládek, F.2 15. Hej, Slované (orig. in E) MM92 pno
3. Sládek, F.2: Když jsem já ty koně pásal
(g´- es´)
Sládek, F.2 38. Když jsem já ty koně pásal (orig. in As) - .pdf
dokument .pdf, 69 kB
Sládek, F.2 38. Když jsem já ty koně pásal (orig. in As) - Soprano Recorder.pdf
dokument .pdf, 40 kB
Sládek, F.2 38. Když jsem já ty koně pásal (orig. in As) MM50 fl+pno
Sládek, F.2 38. Když jsem já ty koně pásal (orig. in As) MM50 pno
Sládek, F.2 38. Když jsem já ty koně pásal (orig. in As) MM52 pno
Sládek, F.2 38. Když jsem já ty koně pásal (orig. in As) MM54 pno
Sládek, F.2 38. Když jsem já ty koně pásal (orig. in As) MM56 pno
Sládek, F.2 38. Když jsem já ty koně pásal (orig. in As) MM58 pno
Sládek, F.2 38. Když jsem já ty koně pásal (orig. in As) MM60 pno
Sládek, F.2 38. Když jsem já ty koně pásal (orig. in As) MM63 pno
Sládek, F.2 38. Když jsem já ty koně pásal (orig. in As) MM66 pno
Sládek, F.2 38. Když jsem já ty koně pásal (orig. in As) MM69 pno
Sládek, F.2 38. Když jsem já ty koně pásal (orig. in As) MM72 pno
Sládek, F.2 38. Když jsem já ty koně pásal (orig. in As) MM76 pno
Sládek, F.2 38. Když jsem já ty koně pásal (orig. in As) MM80 fl+pno
Sládek, F.2 38. Když jsem já ty koně pásal (orig. in As) MM80 pno
4. Sládek, F.2: Počkej, povím
(fis´- dis´)
Sládek, F.2 77. Počkej, povím (orig. in E) - .pdf
dokument .pdf, 60 kB
Sládek, F.2 77. Počkej, povím (orig. in E) - Soprano Recorder.pdf
dokument .pdf, 49 kB
Sládek, F.2 Počkej, povím - lyrics.pdf
dokument .pdf, 514 kB
Sládek, F.2 77. Počkej, povím (orig. in E) MM50 fl+pno
Sládek, F.2 77. Počkej, povím (orig. in E) MM50 pno
Sládek, F.2 77. Počkej, povím (orig. in E) MM52 pno
Sládek, F.2 77. Počkej, povím (orig. in E) MM54 pno
Sládek, F.2 77. Počkej, povím (orig. in E) MM56 pno
Sládek, F.2 77. Počkej, povím (orig. in E) MM58 pno
Sládek, F.2 77. Počkej, povím (orig. in E) MM60 pno
Sládek, F.2 77. Počkej, povím (orig. in E) MM63 pno
Sládek, F.2 77. Počkej, povím (orig. in E) MM66 pno
Sládek, F.2 77. Počkej, povím (orig. in E) MM69 pno
Sládek, F.2 77. Počkej, povím (orig. in E) MM72 pno
Sládek, F.2 77. Počkej, povím (orig. in E) MM76 pno
Sládek, F.2 77. Počkej, povím (orig. in E) MM80 fl+pno
Sládek, F.2 77. Počkej, povím (orig. in E) MM80 pno
5. Sládek, F.1: Čekala jsem
(f´- es´)
Sládek, F.1 21. Čekala jsem (orig. in As) - .pdf
dokument .pdf, 51 kB
Sládek, F.1 21. Čekala jsem (orig. in As) - Soprano Recorder.pdf
dokument .pdf, 38 kB
Sládek, F.1 Čekala jsem - lyrics.pdf
dokument .pdf, 518 kB
Sládek, F.1 21. Čekala jsem (orig. in As) MM50 fl+pno
Sládek, F.1 21. Čekala jsem (orig. in As) MM50 pno
Sládek, F.1 21. Čekala jsem (orig. in As) MM56 pno
Sládek, F.1 21. Čekala jsem (orig. in As) MM60 pno
Sládek, F.1 21. Čekala jsem (orig. in As) MM63 pno
Sládek, F.1 21. Čekala jsem (orig. in As) MM66 pno
Sládek, F.1 21. Čekala jsem (orig. in As) MM69 fl+pno
Sládek, F.1 21. Čekala jsem (orig. in As) MM69 pno
Máte tip na zajímavou skladbu?
Dejte nám vědět ...