PŘIHLÁSIT
Hudba jako pohyb  »  Pro učitele  »  12. Altová flétna f´- c´´´

12. Altová flétna f´- c´´´

Dvanáctá kapitola rozšiřuje používaný rozsah po c´´´, vč. tónů b´´ a h´´.
Ukázka
Anonym-Hotteterre-Scarlatti-Valentino
Vysvětlivky
orig. = skladba v původní tónině v souladu s předlohou
transp. = skladba v transponované tónině oproti originálu
MM60 = tempo 60
(A) = verze pro altovou zobcovou flétnu
Afl. = altová flétna
pno. = klavír
cemb. = cembalo
loutcemb. = cembalo s loutnovým registrem

 
Literatura k nahrávkám
(21MDD) 21 Masque Dances, London Pro musica 2005
Babell, Willian: Sonata in F major, Dolce 1993
(BRA 1) Baroque Recorder Anthology 1, Schott 2009
(BRA 2) Baroque Recorder Anthology 2, Schott 2010
(BRA 3) Baroque Recorder Anthology 3, Schott 2010
Ertl, Barbara: Vorhang auf!, Band 2 für Altblockflöte,
  Musikverlag Holzchuh 2011 (VA2A)
Händel, Georg Friedrich: 4 Sonatas, Schott 1980
Klement, Miloslav: Škola hry na altovou zobcovou flétnu,
  Bärenreiter 2017 (ŠHA)
Loeillet de Gant, Jean Baptiste: Sonaten für Blockflöte
  op. I/1-3, Bärenreiter 1952
(MEKB) Mein erstes Konzert auf der Blockflöte, Schott 1982
(MTS) Masque Tunes, Schott 1988
Norton, Christopher: Microjazz, Boosey and Hawkes 1988
(PM3) Popular Melodies 3, Schott 1966
Reinecke, Carl: 30 Kleine Vortragsstücke, Noetzel 2021 (30KV)
Scarlatti, Alessandro: 2 Sonaten, Amadeus 1988
Sládek, Ferdinand: Náš Poklad, díl 1, Orbis 1951
Sládek, Ferdinand: Náš Poklad, díl 2, Supraphon 1989

Skladby v kapitole abecedně:

(čísla v závorce = umístění v oddílu)

21MDD: 12. The Standing Masque (3.1.)
Babell, W.: Sonata in F major 1. Largo (1.6.)
Babell, W.: Sonata in F major 3 (1.2.)
Babell, W.: Sonata in F major 4. Allegro (1.3.)
BRA 1: 19. Bourree (2.1.)
BRA 1: 29. Minuet (2.1.)
BRA 1: 30. Hornpipe (1.2.)
BRA 2: 11. Delalande, M.-R.Rondeau (orig. in F) (1.2.)
BRA 2: 12. Delalande M.-R. Gavotte (1.2.)
BRA 2: 13. Babell, W. Boree (1.2.)
BRA 2: 15. Telemann, G. Ph. Affettuoso (2.1.)
BRA 2: 2. Telemann, G. P.  Rigaudon (2.6.)
BRA 2: 21. Telemann, G. Ph. Tempo di Minuetto (1.3.)
BRA 2: 22. Telemann, G. Ph. Allegro (2.1.)
BRA 2: 24. Fischer, J. Gigue (1.5.)
BRA 2: 25. Fischer, J. Bourée (1.7.)
BRA 2: 3. Delalande, M.-R. 3. Passepised (1.4.)
BRA 2: 4. Bingham, G. Trumpet Air (2.1.)
BRA 2: 5. Fischer, J. Angloise 1 (1.7.)
BRA 2: 6. Fischer, J. Angloise 2 (1.2.)
BRA 2: 8. Purcell, H. Rondo from The Fairy Queen (1.3.)
BRA 3: 4. Bourrée (3.2.)
Corelli, A.: Sonáta 2 G dur 3. Sarabanda (2.5.)
Ertl, B. VA2A: 1. Contretanz (3.3.)
Ertl, B. VA2A 2. The Lucky Seven (3.2.)
Händel, G. F.: Sonáta F dur 1. Larghetto (3.3.)
Klement, M. ŠHA: 101. Adagio (3.4.)
Klement, M. ŠHA: 103. Arietta (3.3.)
Klement, M. ŠHA: 104. Passepied I (1.1.)
Klement, M. ŠHA: 108. Allegro (3.3.)
Klement, M. ŠHA: 109. Vivace (3.3.)
Loeillet de Gant, J. B.:  Sonáta a moll 1. Adagio (3.4.)
MEKB Pepusch, J. CH.: Sonáta G dur 2. Allegro (2.1.)
MEKB Pepusch, J. CH.: Sonáta G dur 4. Allegro (2.1.)
MTS Suite No. 1: 1. The Bear´s Dance (1.4.)
MTS Suite No. 1: 3. Cupararee or Gray´s Inn (1.2.)
MTS Suite No. 2: 1. The Prince´s Masque (2.3.)
MTS Suite No. 2: 2. (2.3.)
MTS Suite No. 2: 3. (3.1.)
MTS Suite No. 3: 1. (2.1.)
MTS Suite No. 3: 2. (2.4.)
MTS Suite No. 3: 3. (1.3.)
MTS Suite No. 3: 4. (2.7.)
Norton, Ch. Microjazz. 4. Out for Lunch (1.3.)
PM3 5. Balfe, M. W.: When Other Lips (3.4.)
Reinecke, C. 30KV: 6. Allegretto - Heiter und frei (2.4.)
Scarlatti, A.: Sonáta 1 in F 1. Grave (3.3.)
Scarlatti, A.: Sonáta 1 in F 2. Allegro (3.2.)
Scarlatti, A.: Sonáta 1 in F 3. Largo (3.3.)
Scarlatti, A.: Sonáta 1 in F 4. Minuet (3.3.)
Sládek, F.1: 57. Kdybys měla má panenko sto ovec
  (transp. in D, pro alt) (2.6.)
Sládek, F.2: 13. Čie sú to kone (transp. in D, pro alt) (2.1.)
Sládek, F.2: 2. Ach, holka, holka ! (transp. in D, pro alt) (2.2.)
Sládek, F.2: 28. Já mám chaloupku (transp. in D, pro alt) (2.1.)
Sládek, F.2: 3. Aj, hory, hory  (orig. in e) (3.3.)
Sládek, F.2: 38. Když jsem já ty koně pásal
  (transp. in F, pro alt) (1.2.)
Sládek, F.2: 8. Bratři, bratři! (transp. in D, pro alt) (2.4.)
 
Dříve, než začneme hrát...
Ladění dur
C dur cemb
C dur pno
G dur cemb
G dur pno
D dur cemb
D dur pno
A dur cemb
A dur pno
E dur cemb
E dur pno
F dur cemb
F dur pno
B dur cemb
B dur pno
Ladění moll
a moll cemb
a moll pno
e moll cemb
e moll pno
d moll cemb
d moll pno
g moll cemb
g moll pno
c moll cemb
c moll pno
f moll cemb
f moll pno
1. Skladby s tónem b´´ ve spojích s: 1. as´´, 2. a´´, 3. g´´, 4. f´´, 5. d´´, 6. c´´, 7. b´:
1. Klement, M. ŠHA: 104. Passepied I
Klement, M. ŠHA 104. Passepied I MM36 Afl+cemb
Klement, M. ŠHA 104. Passepied I MM36 cemb
Klement, M. ŠHA 104. Passepied I MM38 cemb
Klement, M. ŠHA 104. Passepied I MM40 cemb
Klement, M. ŠHA 104. Passepied I MM42 cemb
Klement, M. ŠHA 104. Passepied I MM44 cemb
Klement, M. ŠHA 104. Passepied I MM46 cemb
Klement, M. ŠHA 104. Passepied I MM48 cemb
Klement, M. ŠHA 104. Passepied I MM50 cemb
Klement, M. ŠHA 104. Passepied I MM52 cemb
Klement, M. ŠHA 104. Passepied I MM54 cemb
Klement, M. ŠHA 104. Passepied I MM56 cemb
Klement, M. ŠHA 104. Passepied I MM58 cemb
Klement, M. ŠHA 104. Passepied I MM60 Afl+cemb
Klement, M. ŠHA 104. Passepied I MM60 cemb
Klement, M. ŠHA 104. Passepied I MM63 cemb
Klement, M. ŠHA 104. Passepied I MM66 cemb
Klement, M. ŠHA 104. Passepied I MM69 cemb
2. Babell, W.: Sonata in F major 3. Largo (A)
Babell, W. Sonata in F major 3. Largo MM72 Afl+loutcemb
Babell, W. Sonata in F major 3. Largo MM72 loutcemb
Babell, W. Sonata in F major 3. Largo MM76 loutcemb
Babell, W. Sonata in F major 3. Largo MM80 Afl+loutcemb
Babell, W. Sonata in F major 3. Largo MM80 loutcemb
2. BRA 1: 30. Hornpipe (A)
BRA 1 30. Hornpipe MM50 Afl+cemb
BRA 1 30. Hornpipe MM50 cemb
BRA 1 30. Hornpipe MM52 cemb
BRA 1 30. Hornpipe MM54 cemb
BRA 1 30. Hornpipe MM56 cemb
BRA 1 30. Hornpipe MM58 cemb
BRA 1 30. Hornpipe MM60 cemb
BRA 1 30. Hornpipe MM63 cemb
BRA 1 30. Hornpipe MM66 cemb
BRA 1 30. Hornpipe MM69 cemb
BRA 1 30. Hornpipe MM72 cemb
BRA 1 30. Hornpipe MM76 cemb
BRA 1 30. Hornpipe MM80 cemb
BRA 1 30. Hornpipe MM84 cemb
BRA 1 30. Hornpipe MM88 cemb
BRA 1 30. Hornpipe MM92 cemb
BRA 1 30. Hornpipe MM96 Afl+cemb
BRA 1 30. Hornpipe MM96 cemb
2. BRA 2: 11. Delalande, M.-R. Rondeau (orig. in F) (A)
BRA 2 11. Delalande, M.-R.Rondeau (orig. in F) MM50 Afl+cemb
BRA 2 11. Delalande, M.-R.Rondeau (orig. in F) MM50 cemb
BRA 2 11. Delalande, M.-R.Rondeau (orig. in F) MM52 cemb
BRA 2 11. Delalande, M.-R.Rondeau (orig. in F) MM54 cemb
BRA 2 11. Delalande, M.-R.Rondeau (orig. in F) MM56 cemb
BRA 2 11. Delalande, M.-R.Rondeau (orig. in F) MM58 cemb
BRA 2 11. Delalande, M.-R.Rondeau (orig. in F) MM60 cemb
BRA 2 11. Delalande, M.-R.Rondeau (orig. in F) MM63 cemb
BRA 2 11. Delalande, M.-R.Rondeau (orig. in F) MM66 cemb
BRA 2 11. Delalande, M.-R.Rondeau (orig. in F) MM69 cemb
BRA 2 11. Delalande, M.-R.Rondeau (orig. in F) MM72 cemb
BRA 2 11. Delalande, M.-R.Rondeau (orig. in F) MM76 cemb
BRA 2 11. Delalande, M.-R.Rondeau (orig. in F) MM80 Afl+cemb
BRA 2 11. Delalande, M.-R.Rondeau (orig. in F) MM80 cemb
2. BRA 2: 12. Delalande M.-R. Gavotte (A)
BRA 2 12. Delalande M.-R. Gavotte MM50 Afl+cemb
BRA 2 12. Delalande M.-R. Gavotte MM50 cemb
BRA 2 12. Delalande M.-R. Gavotte MM52 cemb
BRA 2 12. Delalande M.-R. Gavotte MM54 cemb
BRA 2 12. Delalande M.-R. Gavotte MM56 cemb
BRA 2 12. Delalande M.-R. Gavotte MM58 cemb
BRA 2 12. Delalande M.-R. Gavotte MM60 cemb
BRA 2 12. Delalande M.-R. Gavotte MM63 cemb
BRA 2 12. Delalande M.-R. Gavotte MM66 cemb
BRA 2 12. Delalande M.-R. Gavotte MM69 cemb
BRA 2 12. Delalande M.-R. Gavotte MM72 cemb
BRA 2 12. Delalande M.-R. Gavotte MM76 cemb
BRA 2 12. Delalande M.-R. Gavotte MM80 cemb
BRA 2 12. Delalande M.-R. Gavotte MM84 cemb
BRA 2 12. Delalande M.-R. Gavotte MM88 cemb
BRA 2 12. Delalande M.-R. Gavotte MM92 Afl+cemb
BRA 2 12. Delalande M.-R. Gavotte MM92 cemb
2. BRA 2: 13. Babell, W. Boree (A)
BRA 2 13. Babell, W. Boree MM40 cemb
BRA 2 13. Babell, W. Boree MM42 cemb
BRA 2 13. Babell, W. Boree MM44 cemb
BRA 2 13. Babell, W. Boree MM46 cemb
BRA 2 13. Babell, W. Boree MM48 cemb
BRA 2 13. Babell, W. Boree MM50 Afl+cemb
BRA 2 13. Babell, W. Boree MM50 cemb
BRA 2 13. Babell, W. Boree MM52 cemb
BRA 2 13. Babell, W. Boree MM54 cemb
BRA 2 13. Babell, W. Boree MM56 cemb
BRA 2 13. Babell, W. Boree MM58 cemb
BRA 2 13. Babell, W. Boree MM60 cemb
BRA 2 13. Babell, W. Boree MM63 cemb
BRA 2 13. Babell, W. Boree MM66 cemb
BRA 2 13. Babell, W. Boree MM69 cemb
BRA 2 13. Babell, W. Boree MM72 cemb
BRA 2 13. Babell, W. Boree MM76 cemb
BRA 2 13. Babell, W. Boree MM80 cemb
BRA 2 13. Babell, W. Boree MM84 cemb
BRA 2 13. Babell, W. Boree MM88 cemb
BRA 2 13. Babell, W. Boree MM92 Afl+cemb
BRA 2 13. Babell, W. Boree MM92 cemb
2. BRA 2: 6. Fischer, J. Angloise 2 (A)
BRA 2 6. Fischer, J. Angloise 2 MM50 Afl+cemb
BRA 2 6. Fischer, J. Angloise 2 MM50 cemb
BRA 2 6. Fischer, J. Angloise 2 MM52 cemb
BRA 2 6. Fischer, J. Angloise 2 MM54 cemb
BRA 2 6. Fischer, J. Angloise 2 MM56 cemb
BRA 2 6. Fischer, J. Angloise 2 MM58 cemb
BRA 2 6. Fischer, J. Angloise 2 MM60 cemb
BRA 2 6. Fischer, J. Angloise 2 MM63 cemb
BRA 2 6. Fischer, J. Angloise 2 MM66 cemb
BRA 2 6. Fischer, J. Angloise 2 MM69 cemb
BRA 2 6. Fischer, J. Angloise 2 MM72 cemb
BRA 2 6. Fischer, J. Angloise 2 MM76 cemb
BRA 2 6. Fischer, J. Angloise 2 MM80 cemb
BRA 2 6. Fischer, J. Angloise 2 MM84 cemb
BRA 2 6. Fischer, J. Angloise 2 MM88 cemb
BRA 2 6. Fischer, J. Angloise 2 MM92 cemb
BRA 2 6. Fischer, J. Angloise 2 MM96 Afl+cemb
BRA 2 6. Fischer, J. Angloise 2 MM96 cemb
2. MTS: Suite No. 1 3. Cupararee or Gray´s Inn (A)
MTS Suite No. 1 3. Cupararee or Gray´s Inn MM36 Afl+cemb
MTS Suite No. 1 3. Cupararee or Gray´s Inn MM36 cemb
MTS Suite No. 1 3. Cupararee or Gray´s Inn MM38 cemb
MTS Suite No. 1 3. Cupararee or Gray´s Inn MM40 cemb
MTS Suite No. 1 3. Cupararee or Gray´s Inn MM42 cemb
MTS Suite No. 1 3. Cupararee or Gray´s Inn MM44 cemb
MTS Suite No. 1 3. Cupararee or Gray´s Inn MM46 cemb
MTS Suite No. 1 3. Cupararee or Gray´s Inn MM48 cemb
MTS Suite No. 1 3. Cupararee or Gray´s Inn MM50 cemb
MTS Suite No. 1 3. Cupararee or Gray´s Inn MM52 cemb
MTS Suite No. 1 3. Cupararee or Gray´s Inn MM54 cemb
MTS Suite No. 1 3. Cupararee or Gray´s Inn MM56 Afl+cemb
MTS Suite No. 1 3. Cupararee or Gray´s Inn MM56 cemb
2. Sládek, F.2: 38. Když jsem já ty koně pásal (transp. in F, pro alt)
Sládek, F.2 38. Když jsem já ty koně pásal (transp. in F, pro alt) - Alto Recorder.pdf
dokument .pdf, 39 kB
Sládek, F.2 38. Když jsem já ty koně pásal (transp. in F, pro alt) -.pdf
dokument .pdf, 72 kB
Sládek, F.2 38. Když jsem já ty koně pásal (transp. in F) MM50 Afl+pno
Sládek, F.2 38. Když jsem já ty koně pásal (transp. in F) MM50 pno
Sládek, F.2 38. Když jsem já ty koně pásal (transp. in F) MM52 pno
Sládek, F.2 38. Když jsem já ty koně pásal (transp. in F) MM54 pno
Sládek, F.2 38. Když jsem já ty koně pásal (transp. in F) MM56 pno
Sládek, F.2 38. Když jsem já ty koně pásal (transp. in F) MM58 pno
Sládek, F.2 38. Když jsem já ty koně pásal (transp. in F) MM60 pno
Sládek, F.2 38. Když jsem já ty koně pásal (transp. in F) MM63 pno
Sládek, F.2 38. Když jsem já ty koně pásal (transp. in F) MM66 pno
Sládek, F.2 38. Když jsem já ty koně pásal (transp. in F) MM69 pno
Sládek, F.2 38. Když jsem já ty koně pásal (transp. in F) MM72 pno
Sládek, F.2 38. Když jsem já ty koně pásal (transp. in F) MM76 pno
Sládek, F.2 38. Když jsem já ty koně pásal (transp. in F) MM80 Afl+pno
Sládek, F.2 38. Když jsem já ty koně pásal (transp. in F) MM80 pno
3. Babell, W.: Sonata in F major 4. Allegro (A)
Babell, W. Sonata in F major 4. Allegro MM60 Afl+cemb
Babell, W. Sonata in F major 4. Allegro MM60 cemb
Babell, W. Sonata in F major 4. Allegro MM63 cemb
Babell, W. Sonata in F major 4. Allegro MM66 cemb
Babell, W. Sonata in F major 4. Allegro MM69 cemb
Babell, W. Sonata in F major 4. Allegro MM72 cemb
Babell, W. Sonata in F major 4. Allegro MM76 cemb
Babell, W. Sonata in F major 4. Allegro MM80 cemb
Babell, W. Sonata in F major 4. Allegro MM84 cemb
Babell, W. Sonata in F major 4. Allegro MM88 cemb
Babell, W. Sonata in F major 4. Allegro MM92 cemb
Babell, W. Sonata in F major 4. Allegro MM96 cemb
Babell, W. Sonata in F major 4. Allegro MM100 cemb
Babell, W. Sonata in F major 4. Allegro MM104 cemb
Babell, W. Sonata in F major 4. Allegro MM108 cemb
Babell, W. Sonata in F major 4. Allegro MM112 cemb
Babell, W. Sonata in F major 4. Allegro MM116 cemb
Babell, W. Sonata in F major 4. Allegro MM120 cemb
Babell, W. Sonata in F major 4. Allegro MM126 cemb
Babell, W. Sonata in F major 4. Allegro MM132 cemb
Babell, W. Sonata in F major 4. Allegro MM138 cemb
Babell, W. Sonata in F major 4. Allegro MM144 Afl+cemb
Babell, W. Sonata in F major 4. Allegro MM144 cemb
3. BRA 2: 21. Telemann, G. Ph. Tempo di Minuetto (A)
BRA 2 21. Telemann, G. Ph. Tempo di Minuetto MM34 Afl+cemb
BRA 2 21. Telemann, G. Ph. Tempo di Minuetto MM34 cemb
BRA 2 21. Telemann, G. Ph. Tempo di Minuetto MM36 cemb
BRA 2 21. Telemann, G. Ph. Tempo di Minuetto MM38 cemb
BRA 2 21. Telemann, G. Ph. Tempo di Minuetto MM40 cemb
BRA 2 21. Telemann, G. Ph. Tempo di Minuetto MM42 cemb
BRA 2 21. Telemann, G. Ph. Tempo di Minuetto MM44 cemb
BRA 2 21. Telemann, G. Ph. Tempo di Minuetto MM46 cemb
BRA 2 21. Telemann, G. Ph. Tempo di Minuetto MM48 cemb
BRA 2 21. Telemann, G. Ph. Tempo di Minuetto MM50 cemb
BRA 2 21. Telemann, G. Ph. Tempo di Minuetto MM52 cemb
BRA 2 21. Telemann, G. Ph. Tempo di Minuetto MM54 cemb
BRA 2 21. Telemann, G. Ph. Tempo di Minuetto MM56 Afl+cemb
BRA 2 21. Telemann, G. Ph. Tempo di Minuetto MM56 cemb
3. BRA 2: 8. Purcell, H. Rondo from The Fairy Queen (A)
BRA 2 8. Purcell, H. Rondo from The Fairy Queen MM60 Afl+cemb
BRA 2 8. Purcell, H. Rondo from The Fairy Queen MM60 cemb
BRA 2 8. Purcell, H. Rondo from The Fairy Queen MM63 cemb
BRA 2 8. Purcell, H. Rondo from The Fairy Queen MM66 cemb
BRA 2 8. Purcell, H. Rondo from The Fairy Queen MM69 cemb
BRA 2 8. Purcell, H. Rondo from The Fairy Queen MM72 cemb
BRA 2 8. Purcell, H. Rondo from The Fairy Queen MM76 cemb
BRA 2 8. Purcell, H. Rondo from The Fairy Queen MM80 cemb
BRA 2 8. Purcell, H. Rondo from The Fairy Queen MM84 cemb
BRA 2 8. Purcell, H. Rondo from The Fairy Queen MM88 cemb
BRA 2 8. Purcell, H. Rondo from The Fairy Queen MM92 cemb
BRA 2 8. Purcell, H. Rondo from The Fairy Queen MM96 cemb
BRA 2 8. Purcell, H. Rondo from The Fairy Queen MM100 cemb
BRA 2 8. Purcell, H. Rondo from The Fairy Queen MM104 cemb
BRA 2 8. Purcell, H. Rondo from The Fairy Queen MM108 cemb
BRA 2 8. Purcell, H. Rondo from The Fairy Queen MM112 cemb
BRA 2 8. Purcell, H. Rondo from The Fairy Queen MM116 Afl+cemb
BRA 2 8. Purcell, H. Rondo from The Fairy Queen MM116 cemb
3. MTS: Suite No. 3: 3. (A)
MTS Suite No. 3 3. MM40 Afl+cemb
MTS Suite No. 3 3. MM40 cemb
MTS Suite No. 3 3. MM42 cemb
MTS Suite No. 3 3. MM44 cemb
MTS Suite No. 3 3. MM46 cemb
MTS Suite No. 3 3. MM48 cemb
MTS Suite No. 3 3. MM50 cemb
MTS Suite No. 3 3. MM52 cemb
MTS Suite No. 3 3. MM54 cemb
MTS Suite No. 3 3. MM56 cemb
MTS Suite No. 3 3. MM58 cemb
MTS Suite No. 3 3. MM60 cemb
MTS Suite No. 3 3. MM63 cemb
MTS Suite No. 3 3. MM66 Afl+cemb
MTS Suite No. 3 3. MM66 cemb
3. Norton, Ch. Microjazz: 4. Out for Lunch (A)
Norton, Ch. Microjazz 4. Out for Lunch MM92 Afl+pno
Norton, Ch. Microjazz 4. Out for Lunch MM92 pno
Norton, Ch. Microjazz 4. Out for Lunch MM96 pno
Norton, Ch. Microjazz 4. Out for Lunch MM100 pno
Norton, Ch. Microjazz 4. Out for Lunch MM104 pno
Norton, Ch. Microjazz 4. Out for Lunch MM108 pno
Norton, Ch. Microjazz 4. Out for Lunch MM112 pno
Norton, Ch. Microjazz 4. Out for Lunch MM116 pno
Norton, Ch. Microjazz 4. Out for Lunch MM120 pno
Norton, Ch. Microjazz 4. Out for Lunch MM126 pno
Norton, Ch. Microjazz 4. Out for Lunch MM132 Afl+pno
Norton, Ch. Microjazz 4. Out for Lunch MM132 pno
4. BRA 2: 3. Delalande, M.-R. 3. Passepised (A)
BRA 2 3. Delalande, M.-R. 3. Passepised MM100 Afl+cemb
BRA 2 3. Delalande, M.-R. 3. Passepised MM100 cemb
BRA 2 3. Delalande, M.-R. 3. Passepised MM104 cemb
BRA 2 3. Delalande, M.-R. 3. Passepised MM108 cemb
BRA 2 3. Delalande, M.-R. 3. Passepised MM112 cemb
BRA 2 3. Delalande, M.-R. 3. Passepised MM116 cemb
BRA 2 3. Delalande, M.-R. 3. Passepised MM120 cemb
BRA 2 3. Delalande, M.-R. 3. Passepised MM126 cemb
BRA 2 3. Delalande, M.-R. 3. Passepised MM132 cemb
BRA 2 3. Delalande, M.-R. 3. Passepised MM138 cemb
BRA 2 3. Delalande, M.-R. 3. Passepised MM144 cemb
BRA 2 3. Delalande, M.-R. 3. Passepised MM152 cemb
BRA 2 3. Delalande, M.-R. 3. Passepised MM160 cemb
BRA 2 3. Delalande, M.-R. 3. Passepised MM168 Afl+cemb
BRA 2 3. Delalande, M.-R. 3. Passepised MM168 cemb
4. MTS: Suite No. 1 1. The Bear´s Dance (A)
MTS Suite No. 1 1. The Bear´s Dance MM40 Afl+cemb
MTS Suite No. 1 1. The Bear´s Dance MM40 cemb
MTS Suite No. 1 1. The Bear´s Dance MM42 cemb
MTS Suite No. 1 1. The Bear´s Dance MM44 cemb
MTS Suite No. 1 1. The Bear´s Dance MM46 cemb
MTS Suite No. 1 1. The Bear´s Dance MM48 cemb
MTS Suite No. 1 1. The Bear´s Dance MM50 Afl+cemb
MTS Suite No. 1 1. The Bear´s Dance MM50 cemb
5. BRA 2: 24. Fischer, J. Gigue (A)
BRA 2 24. Fischer, J. Gigue MM30 Afl+cemb
BRA 2 24. Fischer, J. Gigue MM30 cemb
BRA 2 24. Fischer, J. Gigue MM32 cemb
BRA 2 24. Fischer, J. Gigue MM34 cemb
BRA 2 24. Fischer, J. Gigue MM36 cemb
BRA 2 24. Fischer, J. Gigue MM38 cemb
BRA 2 24. Fischer, J. Gigue MM40 cemb
BRA 2 24. Fischer, J. Gigue MM42 cemb
BRA 2 24. Fischer, J. Gigue MM44 cemb
BRA 2 24. Fischer, J. Gigue MM46 cemb
BRA 2 24. Fischer, J. Gigue MM48 cemb
BRA 2 24. Fischer, J. Gigue MM50 cemb
BRA 2 24. Fischer, J. Gigue MM52 cemb
BRA 2 24. Fischer, J. Gigue MM54 cemb
BRA 2 24. Fischer, J. Gigue MM56 cemb
BRA 2 24. Fischer, J. Gigue MM58 cemb
BRA 2 24. Fischer, J. Gigue MM60 Afl+cemb
BRA 2 24. Fischer, J. Gigue MM60 cemb
6. Babell, W.: Sonata in F major 1. Largo (A)
Babell, W. Sonata in F major 1. Largo MM40 Afl+cemb
Babell, W. Sonata in F major 1. Largo MM40 cemb
Babell, W. Sonata in F major 1. Largo MM42 cemb
Babell, W. Sonata in F major 1. Largo MM44 cemb
Babell, W. Sonata in F major 1. Largo MM46 cemb
Babell, W. Sonata in F major 1. Largo MM48 Afl+cemb
Babell, W. Sonata in F major 1. Largo MM48 cemb
7. BRA 2: 25. Fischer, J. Bourée (A)
BRA 2 25. Fischer, J. Bourée MM50 Afl+cemb
BRA 2 25. Fischer, J. Bourée MM50 cemb
BRA 2 25. Fischer, J. Bourée MM52 cemb
BRA 2 25. Fischer, J. Bourée MM54 cemb
BRA 2 25. Fischer, J. Bourée MM56 cemb
BRA 2 25. Fischer, J. Bourée MM58 cemb
BRA 2 25. Fischer, J. Bourée MM60 cemb
BRA 2 25. Fischer, J. Bourée MM63 cemb
BRA 2 25. Fischer, J. Bourée MM66 cemb
BRA 2 25. Fischer, J. Bourée MM69 cemb
BRA 2 25. Fischer, J. Bourée MM72 cemb
BRA 2 25. Fischer, J. Bourée MM76 cemb
BRA 2 25. Fischer, J. Bourée MM80 Afl+cemb
BRA 2 25. Fischer, J. Bourée MM80 cemb
7. BRA 2: 5. Fischer, J. Angloise 1 (A)
BRA 2 5. Fischer, J. Angloise 1 MM48 Afl+cemb
BRA 2 5. Fischer, J. Angloise 1 MM48 cemb
BRA 2 5. Fischer, J. Angloise 1 MM50 cemb
BRA 2 5. Fischer, J. Angloise 1 MM52 cemb
BRA 2 5. Fischer, J. Angloise 1 MM54 cemb
BRA 2 5. Fischer, J. Angloise 1 MM56 cemb
BRA 2 5. Fischer, J. Angloise 1 MM58 cemb
BRA 2 5. Fischer, J. Angloise 1 MM60 cemb
BRA 2 5. Fischer, J. Angloise 1 MM63 cemb
BRA 2 5. Fischer, J. Angloise 1 MM66 cemb
BRA 2 5. Fischer, J. Angloise 1 MM69 cemb
BRA 2 5. Fischer, J. Angloise 1 MM72 cemb
BRA 2 5. Fischer, J. Angloise 1 MM76 cemb
BRA 2 5. Fischer, J. Angloise 1 MM80 cemb
BRA 2 5. Fischer, J. Angloise 1 MM84 Afl+cemb
BRA 2 5. Fischer, J. Angloise 1 MM84 cemb
2. Skladby s tónem h´´ ve spojích s: 1. a´´, 2. g´´, 3. fis´´, 4. e´´, 5. c´´, 6. d´´, 7. gis´´:
1. BRA 1: 19. Bourree (A)
BRA 1 19. Bourree MM50 Afl+cemb
BRA 1 19. Bourree MM50 cemb
BRA 1 19. Bourree MM52 cemb
BRA 1 19. Bourree MM54 cemb
BRA 1 19. Bourree MM56 cemb
BRA 1 19. Bourree MM58 cemb
BRA 1 19. Bourree MM60 cemb
BRA 1 19. Bourree MM63 cemb
BRA 1 19. Bourree MM66 cemb
BRA 1 19. Bourree MM69 cemb
BRA 1 19. Bourree MM72 cemb
BRA 1 19. Bourree MM76 cemb
BRA 1 19. Bourree MM80 cemb
BRA 1 19. Bourree MM84 cemb
BRA 1 19. Bourree MM88 Afl+cemb
BRA 1 19. Bourree MM88 cemb
1. BRA 1: 29. Minuet (A)
BRA 1 29. Minuet MM80 Afl+loutcemb
BRA 1 29. Minuet MM80 loutcemb
BRA 1 29. Minuet MM84 loutcemb
BRA 1 29. Minuet MM88 loutcemb
BRA 1 29. Minuet MM92 loutcemb
BRA 1 29. Minuet MM96 loutcemb
BRA 1 29. Minuet MM100 loutcemb
BRA 1 29. Minuet MM104 loutcemb
BRA 1 29. Minuet MM108 loutcemb
BRA 1 29. Minuet MM112 loutcemb
BRA 1 29. Minuet MM116 loutcemb
BRA 1 29. Minuet MM120 loutcemb
BRA 1 29. Minuet MM126 loutcemb
BRA 1 29. Minuet MM132 Afl+loutcemb
BRA 1 29. Minuet MM132 loutcemb
1. BRA 2: 4. Bingham, G. Trumpet Air (A)
BRA 2 4. Bingham, G. Trumpet Air MM80 Afl+cemb
BRA 2 4. Bingham, G. Trumpet Air MM80 cemb
BRA 2 4. Bingham, G. Trumpet Air MM84 cemb
BRA 2 4. Bingham, G. Trumpet Air MM88 cemb
BRA 2 4. Bingham, G. Trumpet Air MM92 cemb
BRA 2 4. Bingham, G. Trumpet Air MM96 cemb
BRA 2 4. Bingham, G. Trumpet Air MM100 cemb
BRA 2 4. Bingham, G. Trumpet Air MM104 cemb
BRA 2 4. Bingham, G. Trumpet Air MM108 cemb
BRA 2 4. Bingham, G. Trumpet Air MM112 cemb
BRA 2 4. Bingham, G. Trumpet Air MM116 cemb
BRA 2 4. Bingham, G. Trumpet Air MM120 cemb
BRA 2 4. Bingham, G. Trumpet Air MM126 cemb
BRA 2 4. Bingham, G. Trumpet Air MM132 Afl+cemb
BRA 2 4. Bingham, G. Trumpet Air MM132 cemb
1. BRA 2: 15. Telemann, G. Ph. Affettuoso (A)
BRA 2 15. Telemann, G. Ph. Affettuoso MM60 Afl+cemb
BRA 2 15. Telemann, G. Ph. Affettuoso MM60 cemb
BRA 2 15. Telemann, G. Ph. Affettuoso MM63 cemb
BRA 2 15. Telemann, G. Ph. Affettuoso MM66 cemb
BRA 2 15. Telemann, G. Ph. Affettuoso MM69 cemb
BRA 2 15. Telemann, G. Ph. Affettuoso MM72 cemb
BRA 2 15. Telemann, G. Ph. Affettuoso MM76 cemb
BRA 2 15. Telemann, G. Ph. Affettuoso MM80 Afl+cemb
BRA 2 15. Telemann, G. Ph. Affettuoso MM80 cemb
1. BRA 2: 22. Telemann, G. Ph. Allegro (A)
BRA 2 22. Telemann, G. Ph. Allegro MM72 Afl+cemb
BRA 2 22. Telemann, G. Ph. Allegro MM72 cemb
BRA 2 22. Telemann, G. Ph. Allegro MM76 cemb
BRA 2 22. Telemann, G. Ph. Allegro MM80 cemb
BRA 2 22. Telemann, G. Ph. Allegro MM84 cemb
BRA 2 22. Telemann, G. Ph. Allegro MM88 cemb
BRA 2 22. Telemann, G. Ph. Allegro MM92 cemb
BRA 2 22. Telemann, G. Ph. Allegro MM96 cemb
BRA 2 22. Telemann, G. Ph. Allegro MM100 cemb
BRA 2 22. Telemann, G. Ph. Allegro MM104 cemb
BRA 2 22. Telemann, G. Ph. Allegro MM108 cemb
BRA 2 22. Telemann, G. Ph. Allegro MM112 cemb
BRA 2 22. Telemann, G. Ph. Allegro MM116 cemb
BRA 2 22. Telemann, G. Ph. Allegro MM120 cemb
BRA 2 22. Telemann, G. Ph. Allegro MM126 cemb
BRA 2 22. Telemann, G. Ph. Allegro MM132 cemb
BRA 2 22. Telemann, G. Ph. Allegro MM138 cemb
BRA 2 22. Telemann, G. Ph. Allegro MM144 Afl+cemb
BRA 2 22. Telemann, G. Ph. Allegro MM144 cemb
1. MEKB Pepusch, J. CH.: Sonáta G dur 2. Allegro (A)
MEKB Pepusch, J. CH. Sonáta G dur 2. Allegro MM50 Afl+cemb
MEKB Pepusch, J. CH. Sonáta G dur 2. Allegro MM50 cemb
MEKB Pepusch, J. CH. Sonáta G dur 2. Allegro MM52 cemb
MEKB Pepusch, J. CH. Sonáta G dur 2. Allegro MM54 cemb
MEKB Pepusch, J. CH. Sonáta G dur 2. Allegro MM56 cemb
MEKB Pepusch, J. CH. Sonáta G dur 2. Allegro MM58 cemb
MEKB Pepusch, J. CH. Sonáta G dur 2. Allegro MM60 cemb
MEKB Pepusch, J. CH. Sonáta G dur 2. Allegro MM63 cemb
MEKB Pepusch, J. CH. Sonáta G dur 2. Allegro MM66 cemb
MEKB Pepusch, J. CH. Sonáta G dur 2. Allegro MM69 cemb
MEKB Pepusch, J. CH. Sonáta G dur 2. Allegro MM72 cemb
MEKB Pepusch, J. CH. Sonáta G dur 2. Allegro MM76 cemb
MEKB Pepusch, J. CH. Sonáta G dur 2. Allegro MM80 cemb
MEKB Pepusch, J. CH. Sonáta G dur 2. Allegro MM84 cemb
MEKB Pepusch, J. CH. Sonáta G dur 2. Allegro MM88 cemb
MEKB Pepusch, J. CH. Sonáta G dur 2. Allegro MM92 cemb
MEKB Pepusch, J. CH. Sonáta G dur 2. Allegro MM96 cemb
MEKB Pepusch, J. CH. Sonáta G dur 2. Allegro MM100 cemb
MEKB Pepusch, J. CH. Sonáta G dur 2. Allegro MM104 cemb
MEKB Pepusch, J. CH. Sonáta G dur 2. Allegro MM108 cemb
MEKB Pepusch, J. CH. Sonáta G dur 2. Allegro MM112 cemb
MEKB Pepusch, J. CH. Sonáta G dur 2. Allegro MM116 cemb
MEKB Pepusch, J. CH. Sonáta G dur 2. Allegro MM120 cemb
MEKB Pepusch, J. CH. Sonáta G dur 2. Allegro MM126 Afl+cemb
MEKB Pepusch, J. CH. Sonáta G dur 2. Allegro MM126 cemb
1. MEKB Pepusch, J. CH.: Sonáta G dur 4. Allegro (A)
MEKB Pepusch, J. CH. Sonáta G dur 4. Allegro MM80 Afl+cemb
MEKB Pepusch, J. CH. Sonáta G dur 4. Allegro MM80 cemb
MEKB Pepusch, J. CH. Sonáta G dur 4. Allegro MM84 cemb
MEKB Pepusch, J. CH. Sonáta G dur 4. Allegro MM88 cemb
MEKB Pepusch, J. CH. Sonáta G dur 4. Allegro MM92 cemb
MEKB Pepusch, J. CH. Sonáta G dur 4. Allegro MM96 cemb
MEKB Pepusch, J. CH. Sonáta G dur 4. Allegro MM100 cemb
MEKB Pepusch, J. CH. Sonáta G dur 4. Allegro MM104 cemb
MEKB Pepusch, J. CH. Sonáta G dur 4. Allegro MM108 cemb
MEKB Pepusch, J. CH. Sonáta G dur 4. Allegro MM112 cemb
MEKB Pepusch, J. CH. Sonáta G dur 4. Allegro MM116 cemb
MEKB Pepusch, J. CH. Sonáta G dur 4. Allegro MM120 cemb
MEKB Pepusch, J. CH. Sonáta G dur 4. Allegro MM126 cemb
MEKB Pepusch, J. CH. Sonáta G dur 4. Allegro MM132 cemb
MEKB Pepusch, J. CH. Sonáta G dur 4. Allegro MM138 cemb
MEKB Pepusch, J. CH. Sonáta G dur 4. Allegro MM144 cemb
MEKB Pepusch, J. CH. Sonáta G dur 4. Allegro MM152 cemb
MEKB Pepusch, J. CH. Sonáta G dur 4. Allegro MM160 Afl+cemb
MEKB Pepusch, J. CH. Sonáta G dur 4. Allegro MM160 cemb
1. MTS: Suite No. 3 1. (A)
MTS Suite No. 3 1. MM36 Afl+cemb
MTS Suite No. 3 1. MM36 cemb
MTS Suite No. 3 1. MM38 cemb
MTS Suite No. 3 1. MM40 cemb
MTS Suite No. 3 1. MM42 cemb
MTS Suite No. 3 1. MM44 cemb
MTS Suite No. 3 1. MM46 cemb
MTS Suite No. 3 1. MM48 cemb
MTS Suite No. 3 1. MM50 cemb
MTS Suite No. 3 1. MM52 cemb
MTS Suite No. 3 1. MM54 cemb
MTS Suite No. 3 1. MM56 cemb
MTS Suite No. 3 1. MM58 cemb
MTS Suite No. 3 1. MM60 cemb
MTS Suite No. 3 1. MM63 cemb
MTS Suite No. 3 1. MM66 Afl+cemb
MTS Suite No. 3 1. MM66 cemb
1. Sládek, F.2: 13. Čie sú to kone (transp. in D, pro alt)
Sládek, F.2 13. Čie sú to kone (transp. in D, pro alt) - Alto Recorder.pdf
dokument .pdf, 42 kB
Sládek, F.2 13. Čie sú to kone (transp. in D, pro alt) -.pdf
dokument .pdf, 60 kB
Sládek, F.2 13. Čie sú to kone (transp. in D) MM60 Afl+pno
Sládek, F.2 13. Čie sú to kone (transp. in D) MM60 pno
Sládek, F.2 13. Čie sú to kone (transp. in D) MM63 pno
Sládek, F.2 13. Čie sú to kone (transp. in D) MM66 pno
Sládek, F.2 13. Čie sú to kone (transp. in D) MM69 pno
Sládek, F.2 13. Čie sú to kone (transp. in D) MM72 pno
Sládek, F.2 13. Čie sú to kone (transp. in D) MM76 pno
Sládek, F.2 13. Čie sú to kone (transp. in D) MM80 pno
Sládek, F.2 13. Čie sú to kone (transp. in D) MM84 pno
Sládek, F.2 13. Čie sú to kone (transp. in D) MM88 pno
Sládek, F.2 13. Čie sú to kone (transp. in D) MM92 pno
Sládek, F.2 13. Čie sú to kone (transp. in D) MM96 pno
Sládek, F.2 13. Čie sú to kone (transp. in D) MM100 pno
Sládek, F.2 13. Čie sú to kone (transp. in D) MM104 pno
Sládek, F.2 13. Čie sú to kone (transp. in D) MM108 Afl+pno
Sládek, F.2 13. Čie sú to kone (transp. in D) MM108 pno
1. Sládek, F.2: 28. Já mám chaloupku (transp. in D, pro alt)
Sládek, F.2 28. Já mám chaloupku (transp. in D, pro alt) - Alto Recorder.pdf
dokument .pdf, 30 kB
Sládek, F.2 28. Já mám chaloupku (transp. in D, pro alt) -.pdf
dokument .pdf, 46 kB
Sládek, F.2 28. Já mám chaloupku (transp. in D) MM80 Afl+pno
Sládek, F.2 28. Já mám chaloupku (transp. in D) MM80 pno
Sládek, F.2 28. Já mám chaloupku (transp. in D) MM84 pno
Sládek, F.2 28. Já mám chaloupku (transp. in D) MM88 pno
Sládek, F.2 28. Já mám chaloupku (transp. in D) MM92 pno
Sládek, F.2 28. Já mám chaloupku (transp. in D) MM96 pno
Sládek, F.2 28. Já mám chaloupku (transp. in D) MM100 pno
Sládek, F.2 28. Já mám chaloupku (transp. in D) MM104 pno
Sládek, F.2 28. Já mám chaloupku (transp. in D) MM108 pno
Sládek, F.2 28. Já mám chaloupku (transp. in D) MM112 pno
Sládek, F.2 28. Já mám chaloupku (transp. in D) MM116 pno
Sládek, F.2 28. Já mám chaloupku (transp. in D) MM120 pno
Sládek, F.2 28. Já mám chaloupku (transp. in D) MM126 pno
Sládek, F.2 28. Já mám chaloupku (transp. in D) MM132 Afl+pno
Sládek, F.2 28. Já mám chaloupku (transp. in D) MM132 pno
2. Sládek, F.2: 2. Ach, holka, holka ! (transp. in D, pro alt)
Sládek, F.2 2. Ach, holka, holka ! (transp. in D, pro alt) - Alto Recorder.pdf
dokument .pdf, 29 kB
Sládek, F.2 2. Ach, holka, holka ! (transp. in D, pro alt) -.pdf
dokument .pdf, 44 kB
Sládek, F.2 2. Ach, holka, holka ! (transp. in D) MM50 Afl+pno
Sládek, F.2 2. Ach, holka, holka ! (transp. in D) MM50 pno
Sládek, F.2 2. Ach, holka, holka ! (transp. in D) MM52 pno
Sládek, F.2 2. Ach, holka, holka ! (transp. in D) MM54 pno
Sládek, F.2 2. Ach, holka, holka ! (transp. in D) MM56 pno
Sládek, F.2 2. Ach, holka, holka ! (transp. in D) MM58 pno
Sládek, F.2 2. Ach, holka, holka ! (transp. in D) MM60 pno
Sládek, F.2 2. Ach, holka, holka ! (transp. in D) MM63 pno
Sládek, F.2 2. Ach, holka, holka ! (transp. in D) MM66 pno
Sládek, F.2 2. Ach, holka, holka ! (transp. in D) MM69 pno
Sládek, F.2 2. Ach, holka, holka ! (transp. in D) MM72 Afl+pno
Sládek, F.2 2. Ach, holka, holka ! (transp. in D) MM72 pno
3. MTS: Suite No. 2 1. The Prince´s Masque (A)
MTS Suite No. 2 1. The Prince´s Masque MM36 Afl+cemb
MTS Suite No. 2 1. The Prince´s Masque MM36 cemb
MTS Suite No. 2 1. The Prince´s Masque MM38 cemb
MTS Suite No. 2 1. The Prince´s Masque MM40 cemb
MTS Suite No. 2 1. The Prince´s Masque MM42 cemb
MTS Suite No. 2 1. The Prince´s Masque MM44 cemb
MTS Suite No. 2 1. The Prince´s Masque MM46 cemb
MTS Suite No. 2 1. The Prince´s Masque MM48 cemb
MTS Suite No. 2 1. The Prince´s Masque MM50 cemb
MTS Suite No. 2 1. The Prince´s Masque MM52 cemb
MTS Suite No. 2 1. The Prince´s Masque MM54 cemb
MTS Suite No. 2 1. The Prince´s Masque MM56 cemb
MTS Suite No. 2 1. The Prince´s Masque MM58 cemb
MTS Suite No. 2 1. The Prince´s Masque MM60 Afl+cemb
MTS Suite No. 2 1. The Prince´s Masque MM60 cemb
3. MTS: Suite No. 2 2. (A)
MTS Suite No. 2 2. MM36 Afl+cemb
MTS Suite No. 2 2. MM36 cemb.
MTS Suite No. 2 2. MM38 cemb
MTS Suite No. 2 2. MM40 cemb
MTS Suite No. 2 2. MM42 cemb
MTS Suite No. 2 2. MM44 cemb
MTS Suite No. 2 2. MM46 cemb
MTS Suite No. 2 2. MM48 cemb
MTS Suite No. 2 2. MM50 cemb
MTS Suite No. 2 2. MM52 cemb
MTS Suite No. 2 2. MM54 cemb
MTS Suite No. 2 2. MM56 cemb
MTS Suite No. 2 2. MM58 cemb
MTS Suite No. 2 2. MM60 cemb
MTS Suite No. 2 2. MM63 cemb
MTS Suite No. 2 2. MM66 Afl+cemb
MTS Suite No. 2 2. MM66 cemb
4. MTS: Suite No. 3 2. (A)
MTS Suite No. 3 2. MM40 Afl+cemb
MTS Suite No. 3 2. MM40 cemb
MTS Suite No. 3 2. MM42 cemb
MTS Suite No. 3 2. MM44 cemb
MTS Suite No. 3 2. MM46 cemb
MTS Suite No. 3 2. MM48 cemb
MTS Suite No. 3 2. MM50 cemb
MTS Suite No. 3 2. MM52 cemb
MTS Suite No. 3 2. MM54 cemb
MTS Suite No. 3 2. MM56 cemb
MTS Suite No. 3 2. MM58 cemb
MTS Suite No. 3 2. MM60 Afl+cemb
MTS Suite No. 3 2. MM60 cemb
4. Reinecke, C. 30KV: 6. Allegretto - Heiter und frei
Reinecke, C. 30KV 6. Allegretto - Heiter und frei MM40 Afl+pno
Reinecke, C. 30KV 6. Allegretto - Heiter und frei MM40 pno
Reinecke, C. 30KV 6. Allegretto - Heiter und frei MM44 pno
Reinecke, C. 30KV 6. Allegretto - Heiter und frei MM48 pno
Reinecke, C. 30KV 6. Allegretto - Heiter und frei MM52 pno
Reinecke, C. 30KV 6. Allegretto - Heiter und frei MM56 pno
Reinecke, C. 30KV 6. Allegretto - Heiter und frei MM60 pno
Reinecke, C. 30KV 6. Allegretto - Heiter und frei MM63 pno
Reinecke, C. 30KV 6. Allegretto - Heiter und frei MM66 pno
Reinecke, C. 30KV 6. Allegretto - Heiter und frei MM69 pno
Reinecke, C. 30KV 6. Allegretto - Heiter und frei MM72 Afl+pno
Reinecke, C. 30KV 6. Allegretto - Heiter und frei MM72 pno
4. Sládek, F.2: 8. Bratři, bratři! (transp. in D, pro alt)
Sládek, F.2 8. Bratři, bratři! (transp. in D, pro alt) - Alto Recorder.pdf
dokument .pdf, 28 kB
Sládek, F.2 8. Bratři, bratři! (transp. in D, pro alt) -.pdf
dokument .pdf, 42 kB
Sládek, F.2 8. Bratři, bratři! (transp. in D) MM100 Afl+pno
Sládek, F.2 8. Bratři, bratři! (transp. in D) MM100 pno
Sládek, F.2 8. Bratři, bratři! (transp. in D) MM104 pno
Sládek, F.2 8. Bratři, bratři! (transp. in D) MM108 pno
Sládek, F.2 8. Bratři, bratři! (transp. in D) MM112 pno
Sládek, F.2 8. Bratři, bratři! (transp. in D) MM116 pno
Sládek, F.2 8. Bratři, bratři! (transp. in D) MM120 pno
Sládek, F.2 8. Bratři, bratři! (transp. in D) MM126 pno
Sládek, F.2 8. Bratři, bratři! (transp. in D) MM132 pno
Sládek, F.2 8. Bratři, bratři! (transp. in D) MM138 pno
Sládek, F.2 8. Bratři, bratři! (transp. in D) MM144 pno
Sládek, F.2 8. Bratři, bratři! (transp. in D) MM152 pno
Sládek, F.2 8. Bratři, bratři! (transp. in D) MM160 pno
Sládek, F.2 8. Bratři, bratři! (transp. in D) MM168 pno
Sládek, F.2 8. Bratři, bratři! (transp. in D) MM176 Afl+pno
Sládek, F.2 8. Bratři, bratři! (transp. in D) MM176 pno
5. Corelli, A.: Sonáta 2 G dur 3. Sarabanda
Corelli, A. Sonáta 2 G dur 3. Sarabanda MM69 Afl+cemb
Corelli, A. Sonáta 2 G dur 3. Sarabanda MM69 cemb
Corelli, A. Sonáta 2 G dur 3. Sarabanda MM72 cemb
Corelli, A. Sonáta 2 G dur 3. Sarabanda MM76 cemb
Corelli, A. Sonáta 2 G dur 3. Sarabanda MM80 cemb
Corelli, A. Sonáta 2 G dur 3. Sarabanda MM84 Afl+cemb
Corelli, A. Sonáta 2 G dur 3. Sarabanda MM84 cemb
6. BRA 2: 2. Telemann, G. P. Rigaudon (A)
BRA 2 2. Telemann, G. P. Rigaudon MM60 Afl+cemb
BRA 2 2. Telemann, G. P. Rigaudon MM60 cemb
BRA 2 2. Telemann, G. P. Rigaudon MM63 cemb
BRA 2 2. Telemann, G. P. Rigaudon MM66 cemb
BRA 2 2. Telemann, G. P. Rigaudon MM69 cemb
BRA 2 2. Telemann, G. P. Rigaudon MM72 cemb
BRA 2 2. Telemann, G. P. Rigaudon MM76 cemb
BRA 2 2. Telemann, G. P. Rigaudon MM80 cemb
BRA 2 2. Telemann, G. P. Rigaudon MM84 cemb
BRA 2 2. Telemann, G. P. Rigaudon MM88 cemb
BRA 2 2. Telemann, G. P. Rigaudon MM92 cemb
BRA 2 2. Telemann, G. P. Rigaudon MM96 cemb
BRA 2 2. Telemann, G. P. Rigaudon MM100 Afl+cemb
BRA 2 2. Telemann, G. P. Rigaudon MM100 cemb
6. Sládek, F.1: 57. Kdybys měla má panenko sto ovec (transp. in D, pro alt)
Sládek, F.1 57. Kdybys měla má panenko sto ovec (transp. in D, pro alt) - Alto Recorder.pdf
dokument .pdf, 42 kB
Sládek, F.1 57. Kdybys měla má panenko sto ovec (transp. in D, pro alt) -.pdf
dokument .pdf, 67 kB
Sládek, F.1 57. Kdybys měla má panenko sto ovec (transp. in D) MM50 Afl+pno
Sládek, F.1 57. Kdybys měla má panenko sto ovec (transp. in D) MM50 pno
Sládek, F.1 57. Kdybys měla má panenko sto ovec (transp. in D) MM52 pno
Sládek, F.1 57. Kdybys měla má panenko sto ovec (transp. in D) MM54 pno
Sládek, F.1 57. Kdybys měla má panenko sto ovec (transp. in D) MM56 pno
Sládek, F.1 57. Kdybys měla má panenko sto ovec (transp. in D) MM58 pno
Sládek, F.1 57. Kdybys měla má panenko sto ovec (transp. in D) MM60 Afl+pno
Sládek, F.1 57. Kdybys měla má panenko sto ovec (transp. in D) MM60 pno
7. MTS: Suite No. 3 4. (A)
MTS Suite No. 3 4. MM40 Afl+cemb
MTS Suite No. 3 4. MM40 cemb
MTS Suite No. 3 4. MM42 cemb
MTS Suite No. 3 4. MM44 cemb
MTS Suite No. 3 4. MM46 cemb
MTS Suite No. 3 4. MM48 cemb
MTS Suite No. 3 4. MM50 cemb
MTS Suite No. 3 4. MM52 cemb
MTS Suite No. 3 4. MM54 cemb
MTS Suite No. 3 4. MM56 cemb
MTS Suite No. 3 4. MM58 cemb
MTS Suite No. 3 4. MM60 Afl+cemb
MTS Suite No. 3 4. MM60 cemb
MTS Suite No. 3 4. MM60 cemb+klik
3. Skladby s tónem c´´´ ve spojích s: 1. b´´, 2. h´´, 3. g´´, 4. c´´:
1. 21MDD: 12. The Standing Masque (A)
21MDD 12. The Standing Masque MM40 cemb
21MDD 12. The Standing Masque MM42 cemb
21MDD 12. The Standing Masque MM44 cemb
21MDD 12. The Standing Masque MM46 cemb
21MDD 12. The Standing Masque MM48 cemb
21MDD 12. The Standing Masque MM50 Afl+cemb
21MDD 12. The Standing Masque MM50 cemb
21MDD 12. The Standing Masque MM52 cemb
21MDD 12. The Standing Masque MM54 cemb
21MDD 12. The Standing Masque MM56 cemb
21MDD 12. The Standing Masque MM58 cemb
21MDD 12. The Standing Masque MM60 cemb
21MDD 12. The Standing Masque MM63 cemb
21MDD 12. The Standing Masque MM66 cemb
21MDD 12. The Standing Masque MM69 cemb
21MDD 12. The Standing Masque MM72 Afl+cemb
21MDD 12. The Standing Masque MM72 cemb
1. MTS: Suite No. 2 3. (A)
MTS Suite No. 2 3. MM36 Afl+cemb
MTS Suite No. 2 3. MM36 cemb
MTS Suite No. 2 3. MM38 cemb
MTS Suite No. 2 3. MM40 cemb
MTS Suite No. 2 3. MM42 cemb
MTS Suite No. 2 3. MM44 cemb
MTS Suite No. 2 3. MM46 cemb
MTS Suite No. 2 3. MM48 cemb
MTS Suite No. 2 3. MM50 cemb
MTS Suite No. 2 3. MM52 cemb
MTS Suite No. 2 3. MM54 cemb
MTS Suite No. 2 3. MM56 cemb
MTS Suite No. 2 3. MM58 cemb
MTS Suite No. 2 3. MM60 cemb
MTS Suite No. 2 3. MM63 cemb
MTS Suite No. 2 3. MM66 Afl+cemb
MTS Suite No. 2 3. MM66 cemb
2. BRA 3: 4. Bourrée (A)
BRA 3 4. Bourrée MM50 Afl+cemb
BRA 3 4. Bourrée MM50 cemb
BRA 3 4. Bourrée MM52 cemb
BRA 3 4. Bourrée MM54 cemb
BRA 3 4. Bourrée MM56 cemb
BRA 3 4. Bourrée MM58 cemb
BRA 3 4. Bourrée MM60 cemb
BRA 3 4. Bourrée MM63 cemb
BRA 3 4. Bourrée MM66 cemb
BRA 3 4. Bourrée MM69 cemb
BRA 3 4. Bourrée MM72 cemb
BRA 3 4. Bourrée MM76 cemb
BRA 3 4. Bourrée MM80 cemb
BRA 3 4. Bourrée MM84 cemb
BRA 3 4. Bourrée MM88 cemb
BRA 3 4. Bourrée MM92 Afl+cemb
BRA 3 4. Bourrée MM92 cemb
2. Ertl, B. VA2A: 2. The Lucky Seven
Ertl, B. VA2A 2. The Lucky Seven MM52 Afl+cemb
Ertl, B. VA2A 2. The Lucky Seven MM52 cemb
Ertl, B. VA2A 2. The Lucky Seven MM56 cemb
Ertl, B. VA2A 2. The Lucky Seven MM60 cemb
Ertl, B. VA2A 2. The Lucky Seven MM63 cemb
Ertl, B. VA2A 2. The Lucky Seven MM66 cemb
Ertl, B. VA2A 2. The Lucky Seven MM69 cemb
Ertl, B. VA2A 2. The Lucky Seven MM72 cemb
Ertl, B. VA2A 2. The Lucky Seven MM76 cemb
Ertl, B. VA2A 2. The Lucky Seven MM80 cemb
Ertl, B. VA2A 2. The Lucky Seven MM84 cemb
Ertl, B. VA2A 2. The Lucky Seven MM88 cemb
Ertl, B. VA2A 2. The Lucky Seven MM92 cemb
Ertl, B. VA2A 2. The Lucky Seven MM96 cemb
Ertl, B. VA2A 2. The Lucky Seven MM100 Afl+cemb
Ertl, B. VA2A 2. The Lucky Seven MM100 cemb
2. Scarlatti, A.: Sonáta 1 in F 2. Allegro
Scarlatti, A. Sonáta 1 in F 2. Allegro MM50 Afl+cemb
Scarlatti, A. Sonáta 1 in F 2. Allegro MM50 cemb
Scarlatti, A. Sonáta 1 in F 2. Allegro MM52 cemb
Scarlatti, A. Sonáta 1 in F 2. Allegro MM54 cemb
Scarlatti, A. Sonáta 1 in F 2. Allegro MM56 cemb
Scarlatti, A. Sonáta 1 in F 2. Allegro MM58 cemb
Scarlatti, A. Sonáta 1 in F 2. Allegro MM60 cemb
Scarlatti, A. Sonáta 1 in F 2. Allegro MM63 cemb
Scarlatti, A. Sonáta 1 in F 2. Allegro MM66 cemb
Scarlatti, A. Sonáta 1 in F 2. Allegro MM69 cemb
Scarlatti, A. Sonáta 1 in F 2. Allegro MM72 cemb
Scarlatti, A. Sonáta 1 in F 2. Allegro MM76 cemb
Scarlatti, A. Sonáta 1 in F 2. Allegro MM80 cemb
Scarlatti, A. Sonáta 1 in F 2. Allegro MM84 cemb
Scarlatti, A. Sonáta 1 in F 2. Allegro MM88 cemb
Scarlatti, A. Sonáta 1 in F 2. Allegro MM92 cemb
Scarlatti, A. Sonáta 1 in F 2. Allegro MM96 cemb
Scarlatti, A. Sonáta 1 in F 2. Allegro MM100 cemb
Scarlatti, A. Sonáta 1 in F 2. Allegro MM104 cemb
Scarlatti, A. Sonáta 1 in F 2. Allegro MM108 cemb
Scarlatti, A. Sonáta 1 in F 2. Allegro MM112 Afl+cemb
Scarlatti, A. Sonáta 1 in F 2. Allegro MM112 cemb
Scarlatti, A. Sonáta 1 in F 2. Allegro MM116 cemb
Scarlatti, A. Sonáta 1 in F 2. Allegro MM120 cemb
3. Ertl, B. VA2A: 1. Contretanz
Ertl, B. VA2A 1. Contretanz MM72 Afl+cemb
Ertl, B. VA2A 1. Contretanz MM72 cemb
Ertl, B. VA2A 1. Contretanz MM76 cemb
Ertl, B. VA2A 1. Contretanz MM80 cemb
Ertl, B. VA2A 1. Contretanz MM84 cemb
Ertl, B. VA2A 1. Contretanz MM88 cemb
Ertl, B. VA2A 1. Contretanz MM92 cemb
Ertl, B. VA2A 1. Contretanz MM96 cemb
Ertl, B. VA2A 1. Contretanz MM100 cemb
Ertl, B. VA2A 1. Contretanz MM104 cemb
Ertl, B. VA2A 1. Contretanz MM108 cemb
Ertl, B. VA2A 1. Contretanz MM112 cemb
Ertl, B. VA2A 1. Contretanz MM116 cemb
Ertl, B. VA2A 1. Contretanz MM120 Afl+cemb
Ertl, B. VA2A 1. Contretanz MM120 cemb
3. Händel, G. F.: Sonáta F dur 1. Larghetto
Händel, G. F. Sonáta F dur 1. Larghetto MM60 Afl+cemb
Händel, G. F. Sonáta F dur 1. Larghetto MM60 cemb
Händel, G. F. Sonáta F dur 1. Larghetto MM60 cemb+klik
Händel, G. F. Sonáta F dur 1. Larghetto MM63 cemb
Händel, G. F. Sonáta F dur 1. Larghetto MM63 cemb+klik
Händel, G. F. Sonáta F dur 1. Larghetto MM66 cemb
Händel, G. F. Sonáta F dur 1. Larghetto MM66 cemb+klik
Händel, G. F. Sonáta F dur 1. Larghetto MM69 cemb
Händel, G. F. Sonáta F dur 1. Larghetto MM69 cemb+klik
Händel, G. F. Sonáta F dur 1. Larghetto MM72 cemb
Händel, G. F. Sonáta F dur 1. Larghetto MM72 cemb+klik
Händel, G. F. Sonáta F dur 1. Larghetto MM76 Afl+cemb
Händel, G. F. Sonáta F dur 1. Larghetto MM76 cemb
Händel, G. F. Sonáta F dur 1. Larghetto MM76 cemb+klik
3. Klement, M. ŠHA: 103. Arietta
Klement, M. ŠHA 103. Arietta MM50 Afl+cemb
Klement, M. ŠHA 103. Arietta MM50 cemb
Klement, M. ŠHA 103. Arietta MM52 cemb
Klement, M. ŠHA 103. Arietta MM54 cemb
Klement, M. ŠHA 103. Arietta MM56 cemb
Klement, M. ŠHA 103. Arietta MM58 cemb
Klement, M. ŠHA 103. Arietta MM60 cemb
Klement, M. ŠHA 103. Arietta MM63 cemb
Klement, M. ŠHA 103. Arietta MM66 cemb
Klement, M. ŠHA 103. Arietta MM69 cemb
Klement, M. ŠHA 103. Arietta MM72 cemb
Klement, M. ŠHA 103. Arietta MM76 cemb
Klement, M. ŠHA 103. Arietta MM80 cemb
Klement, M. ŠHA 103. Arietta MM84 cemb
Klement, M. ŠHA 103. Arietta MM88 Afl+cemb
Klement, M. ŠHA 103. Arietta MM88 cemb
3. Klement, M. ŠHA: 108. Allegro
Klement, M. ŠHA 108. Allegro MM66 Afl+cemb
Klement, M. ŠHA 108. Allegro MM66 cemb
Klement, M. ŠHA 108. Allegro MM69 cemb
Klement, M. ŠHA 108. Allegro MM72 cemb
Klement, M. ŠHA 108. Allegro MM76 cemb
Klement, M. ŠHA 108. Allegro MM80 cemb
Klement, M. ŠHA 108. Allegro MM84 cemb
Klement, M. ŠHA 108. Allegro MM88 cemb
Klement, M. ŠHA 108. Allegro MM92 cemb
Klement, M. ŠHA 108. Allegro MM96 cemb
Klement, M. ŠHA 108. Allegro MM100 cemb
Klement, M. ŠHA 108. Allegro MM104 cemb
Klement, M. ŠHA 108. Allegro MM108 cemb
Klement, M. ŠHA 108. Allegro MM112 cemb
Klement, M. ŠHA 108. Allegro MM116 cemb
Klement, M. ŠHA 108. Allegro MM120 Afl+cemb
Klement, M. ŠHA 108. Allegro MM120 cemb
Klement, M. ŠHA 108. Allegro MM126 cemb
Klement, M. ŠHA 108. Allegro MM132 cemb
3. Klement, M. ŠHA: 109. Vivace
Klement, M. ŠHA 109. Vivace MM112 Afl+cemb
Klement, M. ŠHA 109. Vivace MM112 cemb
Klement, M. ŠHA 109. Vivace MM116 cemb
Klement, M. ŠHA 109. Vivace MM120 cemb
Klement, M. ŠHA 109. Vivace MM126 cemb
Klement, M. ŠHA 109. Vivace MM132 cemb
Klement, M. ŠHA 109. Vivace MM138 cemb
Klement, M. ŠHA 109. Vivace MM144 cemb
Klement, M. ŠHA 109. Vivace MM152 cemb
Klement, M. ŠHA 109. Vivace MM160 cemb
Klement, M. ŠHA 109. Vivace MM168 cemb
Klement, M. ŠHA 109. Vivace MM176 cemb
Klement, M. ŠHA 109. Vivace MM184 cemb
Klement, M. ŠHA 109. Vivace MM192 Afl+cemb
Klement, M. ŠHA 109. Vivace MM192 cemb
3. Scarlatti, A.: Sonáta 1 in F 1. Grave
Scarlatti, A. Sonáta 1 in F 1. Grave MM56 Afl+cemb
Scarlatti, A. Sonáta 1 in F 1. Grave MM56 cemb
Scarlatti, A. Sonáta 1 in F 1. Grave MM58 Afl+cemb
Scarlatti, A. Sonáta 1 in F 1. Grave MM58 cemb
Scarlatti, A. Sonáta 1 in F 1. Grave MM60 cemb
Scarlatti, A. Sonáta 1 in F 1. Grave MM63 cemb
Scarlatti, A. Sonáta 1 in F 1. Grave MM66 Afl+cemb
Scarlatti, A. Sonáta 1 in F 1. Grave MM66 cemb
3. Scarlatti, A.: Sonáta 1 in F 3. Largo
Scarlatti, A. Sonáta 1 in F 3. Largo MM56 Afl+loutcemb
Scarlatti, A. Sonáta 1 in F 3. Largo MM56 loutcemb
Scarlatti, A. Sonáta 1 in F 3. Largo MM58 loutcemb
Scarlatti, A. Sonáta 1 in F 3. Largo MM60 loutcemb
Scarlatti, A. Sonáta 1 in F 3. Largo MM63 loutcemb
Scarlatti, A. Sonáta 1 in F 3. Largo MM66 Afl+loutcemb
Scarlatti, A. Sonáta 1 in F 3. Largo MM66 loutcemb
3. Scarlatti, A.: Sonáta 1 in F 4. Minuet
Scarlatti, A. Sonáta 1 in F 4. Minuet MM30 cemb
Scarlatti, A. Sonáta 1 in F 4. Minuet MM32 cemb
Scarlatti, A. Sonáta 1 in F 4. Minuet MM34 cemb
Scarlatti, A. Sonáta 1 in F 4. Minuet MM36 Afl+cemb
Scarlatti, A. Sonáta 1 in F 4. Minuet MM36 cemb
Scarlatti, A. Sonáta 1 in F 4. Minuet MM38 cemb
Scarlatti, A. Sonáta 1 in F 4. Minuet MM40 cemb
Scarlatti, A. Sonáta 1 in F 4. Minuet MM42 cemb
Scarlatti, A. Sonáta 1 in F 4. Minuet MM44 cemb
Scarlatti, A. Sonáta 1 in F 4. Minuet MM46 cemb
Scarlatti, A. Sonáta 1 in F 4. Minuet MM48 cemb
Scarlatti, A. Sonáta 1 in F 4. Minuet MM50 cemb
Scarlatti, A. Sonáta 1 in F 4. Minuet MM52 cemb
Scarlatti, A. Sonáta 1 in F 4. Minuet MM54 cemb
Scarlatti, A. Sonáta 1 in F 4. Minuet MM56 cemb
Scarlatti, A. Sonáta 1 in F 4. Minuet MM58 cemb
Scarlatti, A. Sonáta 1 in F 4. Minuet MM60 cemb
Scarlatti, A. Sonáta 1 in F 4. Minuet MM63 cemb
Scarlatti, A. Sonáta 1 in F 4. Minuet MM66 Afl+cemb
Scarlatti, A. Sonáta 1 in F 4. Minuet MM66 cemb
3. Sládek, F.2: 3. Aj, hory, hory (orig. in e)
Sládek, F.2 3. Aj, hory, hory (orig. in e) - Alto Recorder.pdf
dokument .pdf, 38 kB
Sládek, F.2 3. Aj, hory, hory (orig. in e) -.pdf
dokument .pdf, 53 kB
Sládek, F.2 3. Aj, hory, hory (orig. in e) MM56 Afl+pno
Sládek, F.2 3. Aj, hory, hory (orig. in e) MM56 pno
Sládek, F.2 3. Aj, hory, hory (orig. in e) MM58 pno
Sládek, F.2 3. Aj, hory, hory (orig. in e) MM60 pno
Sládek, F.2 3. Aj, hory, hory (orig. in e) MM63 pno
Sládek, F.2 3. Aj, hory, hory (orig. in e) MM66 Afl+pno
Sládek, F.2 3. Aj, hory, hory (orig. in e) MM66 pno
4. Klement, M. ŠHA: 101. Adagio
Klement, M. ŠHA 101. Adagio MM44 Afl+cemb
Klement, M. ŠHA 101. Adagio MM44 cemb
Klement, M. ŠHA 101. Adagio MM46 cemb
Klement, M. ŠHA 101. Adagio MM48 cemb
Klement, M. ŠHA 101. Adagio MM50 cemb
Klement, M. ŠHA 101. Adagio MM52 Afl+cemb
Klement, M. ŠHA 101. Adagio MM52 cemb
4. Loeillet de Gant, J. B.: Sonáta a moll 1. Adagio
Loeillet de Gant, J. B. Sonáta a moll 1. Adagio MM42 Afl+cemb
Loeillet de Gant, J. B. Sonáta a moll 1. Adagio MM42 cemb
Loeillet de Gant, J. B. Sonáta a moll 1. Adagio MM44 cemb
Loeillet de Gant, J. B. Sonáta a moll 1. Adagio MM46 cemb
Loeillet de Gant, J. B. Sonáta a moll 1. Adagio MM48 cemb
Loeillet de Gant, J. B. Sonáta a moll 1. Adagio MM50 cemb
Loeillet de Gant, J. B. Sonáta a moll 1. Adagio MM52 Afl+cemb
Loeillet de Gant, J. B. Sonáta a moll 1. Adagio MM52 cemb
4. PM3 5. Balfe, M. W.: When Other Lips
PM3 5. Balfe, M. W. When Other Lips MM60 Afl+pno
PM3 5. Balfe, M. W. When Other Lips MM60 pno
PM3 5. Balfe, M. W. When Other Lips MM63 pno
PM3 5. Balfe, M. W. When Other Lips MM66 pno
PM3 5. Balfe, M. W. When Other Lips MM69 pno
PM3 5. Balfe, M. W. When Other Lips MM72 Afl+pno
PM3 5. Balfe, M. W. When Other Lips MM72 pno
Kompletní sonáty:
Scarlatti, A.: Sonáta 1 in F
Scarlatti, A. Sonáta 1 in F